31 Μαρ 2018

Η απάντηση του αντιδημάρχου Βέροιας για το σκουπιδαριό στο Μακροχώρι

Άμεση ήταν η απάντηση του αντιδημάρχου της Βέροιας του κυρίου Βασίλη Παπαδόπουλο σχετικά με το σκουπιδαριό εκεί στο Μακροχώρι το οποίο γράψαμε δείτε τι απαντάει ο αντιδήμαρχος της Βέροιας

Υπάρχει πινακίδα με πληροφορίες, έχουν γίνει συστάσεις και ενημερώσεις στους αγρότες, έχει γίνει καταγγελία προς τις αρμόδιες αρχές. Κάδος δυστυχώς δεν είναι δυνατόν να μπει γιατί δεν προβλέπεται η συλλογή τέτοιων απορριμμάτων όταν δεν π α ρ α δ ί δ ο ν τ α ι καλά ξεπλυμενα από τον χρήστη στον υπεύθυνο υπάλληλο . Ο Δήμος Βέροιας εφαρμόζει πιλοτικό πρόγραμμα συλλογής κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων με διαδικασία π α ρ ά δο σ ή ς τους μετά από τριπλό ξέπλυμα και συνεργασία των αγροτών με τις υπηρεσίες του Δήμου . Σε κάθε περίπτωση όλα αυτά γίνονται για τη διευκόλυνση των χρηστών αγροτών και μη που είναι υπεύθυνοι για την διαχείριση των κενών συσκευασιών και την επιστροφή τους στα σημεία πώλησης.