7 Μαρ 2018

Στα σκαριά βρίσκονται τρία νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ που στοχεύουν στη μείωση της ανεργίας

Image result for ΟΑΕΔΣτα σκαριά βρίσκονται τρία νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ που στοχεύουν στη μείωση της ανεργίας των νέων και την ανάσχεση του brain drain.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρώτο πρόγραμμα θα απευθύνεται σε νέους που επιθυμούν να αναλάβουν επιχειρηματική πρωτοβουλία και στους οποίους θα παρασχεθεί ολοκληρωμένη στήριξη για να αξιολογήσουν την ωριμότητα της επιχειρηματικής τους ιδέας, να καταρτίσουν επιχειρηματικό σχέδιο αξιώσεων, να ιδρύσουν μια βιώσιμη επιχείρηση και να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες κατά το πρώτο έτος λειτουργίας της.
Μέσω της δράσης αυτής θα επιδοτούνται τόσο οι μελέτες υλοποίησης της επιχειρηματικής ιδέας, όσο και οι δαπάνες λειτουργίας της νέας επιχείρησης (ενοίκια, αγορά μηχανημάτων, αναλώσιμων κ.α.) Το δεύτερο πρόγραμμα θα παρέχει υποστήριξη σε αποφοίτους γυμνασίου και ενιαίου λυκείου για να σταθεροποιηθούν σε ένα επάγγελμα, μέσω του συνδυασμού απασχόλησης και κατάρτισης. Τέλος το τρίτο πρόγραμμα που έχει δρομολογήσει ο ΟΑΕΔ αφορά στην πρόσληψη 15.000 νέων 18-29 ετών, σε θέσεις εργασίας του ιδιωτικού και του κοινωνικού τομέα της οικονομίας.
Τη μερίδα του λέοντος στην κατανομή των θέσεων θα έχουν οι πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ οι επιχειρήσεις θα επιδοτούνται κάθε μήνα με ποσό έως 500 ευρώ για την κάλυψη του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου. Η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης του προγράμματος θα είναι 12 μήνες για πρόσληψη ανέργων ηλικίας που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα 3 έως 12 μηνών και 15 μήνες για πρόσληψη μακροχρόνιων ανέργων και δικαιούχων ΚΕΑ.
«Aνοικτό» είναι και το πρόγραμμα «Πρώτης πρόσληψης» που ενισχύει τους νέους επιχειρηματίες προκειμένου να προσλάβουν τον πρώτο τους μισθωτό και τους παρέχει μεγαλύτερα κίνητρα να προσλάβουν άνεργους νέους. Υπενθυμίζεται πως στη διαδικασία έκδοσης ΚΥΑ βρίσκεται ένα τέταρτο πρόγραμμα, που αφορά στην μετατροπή 3.000 θέσεων μερικής απασχόλησης σε πλήρους, προσφέροντας οικονομικά κίνητρα στους εργοδότες που θα ενταχθούν.
insider.gr