1 Φεβ 2018

Διαγραφή δανείων και τόκων σε 81.175 δανειολήπτες του πρώην ΟΕΚ

Πακέτο 8 διαφορετικών ρυθμίσεων με διαγραφή δανείων και τόκων για 81.175 δανειολήπτες του πρώην ΟΕΚ που οφείλουν συνολικά 1,84 δισ. ευρώ από δάνεια των τελευταίων 46 ετών περιλαμβάνει η Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύει ο Ελεύθερος Τύπος. Όλοι όσοι έχουν απλήρωτο δάνειο που το πήραν από κεφάλαια του πρώην ΟΕΚ έχουν διορία 8 μήνες για να κάνουν αίτηση. Η προθεσμία ξεκινά από τη δημοσίευση της απόφασης και κυρίως από την ημερομηνία που θα αναρτήσει ο ΟΑΕΔ στην φόρμα της αίτησης στην ιστοσελίδα του. Με εφαρμογή των ρυθμίσεων, οι 49.233 από τους 81.715 δανειολήπτες θα θεωρηθούν ότι έχουν εξασφαλίσει το δάνειο που πήραν καθώς διαγράφονται υπόλοιπα που οφείλουν της τάξης των 670 εκατ. ευρώ! Οι υπόλοιποι 32.715 δανειολήπτες θα έχουν επίσης διαγραφή δανείου, τόκων υπερημερίας αλλά και επιμήκυνση αποπληρωμής κατά 10 έτη. Τα δάνεια αυτά ήταν άτοκα και άρχισαν να δίδονται από το 1971 και μόνον από κεφάλαια του ΟΕΚ. Από τα 1,8 δισ. ευρώ που δόθηκαν στα 46 αυτά χρόνια, έχουν εισπραχθεί μέχρι σήμερα μόνο τα 670 εκατ. ευρώ. Το υπόλοιπο των ανεξόφλητων δανείων είναι 948 εκατ. ευρώ και μαζί με το ληξιπρόθεσμο χρέος (335 εκατ. ευρώ) η συνολική οφειλή φτάνει στο 1,25 δισ. ευρώ. Από τη ρύθμιση που προωθείται, εκτιμάται ότι θα εισπραχθούν περί 800 εκατ. ευρώ. Στην ουσία θα αποδοθεί το 76% των δανείων που δόθηκαν και μάλιστα μετά τα κουρέματα και τις διαγραφές που προβλέπει η υπουργός Εργασίας, κατόπιν εισήγησης ειδικής ομάδας εργασίας που συγκροτήθηκε για το σκοπό αυτό. Οι 8 ρυθμίσεις για τους 81.715 δανειολήπτες του πρώην ΟΕΚ είναι: 1. Ρύθμιση για χρέος έως 6.000 ευρώ. Αφορά 35.000 δανειολήπτες για τους οποίους διαγράφονται 74 εκατ. ευρώ εφόσον το υπόλοιπο της οφειλής τους είναι μικρότερο από 6.000 ευρώ. 2. Διαγραφή τόκων (κεφαλαίου, υπερημερίας και κεφαλαιοποιημένων τόκων). 3. Εκπτώσεις στο αρχικό ποσό του δανείου. Εφαρμόζεται σε όλους τους δανειολήπτες έκπτωση 15%. 4. Ρύθμιση 60%-40%. Όσοι έχουν πληρώσει το 60% ή και παραπάνω του δανείου, το δάνειο θεωρείται ότι έχει εξοφληθεί και καμία απαίτηση δεν υφίσταται εις βάρος τους. 5. Επιμήκυνση αποπληρωμής κατά 10 έτη. 6. Διευκολύνσεις για ανέργους και όσους δηλώνουν αδυναμία πληρωμής. 7. Μέτρα γρήγορη αποπληρωμής με μείωση 40% του εναπομείναντος δανείου αν δώσουν το 60% σε 5 χρόνια και μείωση 20% του τελικού ποσού αν καταβάλουν το 80% σε 8 χρόνια. 8. Ρύθμιση ελάχιστης μηνιαίας δόσης ανάλογα με το εισόδημα και το ύψος δανείου.