31 Ιαν 2018

Αλαλούμ με τη διαδικασία αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών

Μεγάλα προβλήματα παρουσιάζονται στη διαδικασία αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών που αποτελεί μνημονιακή δέσμευση. Είναι ενδεικτικό πως κυβέρνηση και θεσμοί δεν υπολόγισαν ότι οι ίδιοι οι ορκωτοί εκτιμητές θα ήταν απρόθυμοι να μετάσχουν στη διαδικασία. Έτσι, από τους 658 εγγεγραμμένους στο Μητρώο εκδήλωσαν ενδιαφέρον μόλις οι 200.

Την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου έγινε η δημόσια κλήρωση μεταξύ των πιστοποιημένων εκτιμητών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για το έργο του καθορισμού νέων τιμών εκκίνησης / τιμών ζώνης, προκειμένου να τους ανατεθούν οι περιοχές για τις οποίες θα πρέπει να βγάλουν την εμπορική τιμή (φορολογητέα αξία). Παρόλο που έχουν περάσει 11 ημέρες από τότε το υπουργείο Οικονομικών δεν έχει αναρτήσει τα αποτελέσματα της κλήρωσης. Αν και οι 200 εκτιμητές δήλωσαν τις περιοχές που θέλουν να εκτιμήσουν μέσω ειδικής εφαρμογής από τη διαδικασία αυτή δεν εξασφαλίστηκε ο απαιτούμενος αριθμός εκτιμητών για τον καθορισμό των νέων τιμών ζώνης σε όλη τη χώρα. Βάσει του νόμου θα έπρεπε να επιλεγούν τουλάχιστον τέσσερις εκτιμητές ανά τιμή ζώνης, ώστε να είναι σίγουρη και αδιάβλητη η εκτίμηση. Ωστόσο, μόνον σε μεγάλα αστικά κέντρα και μεγάλες πόλεις της Ελλάδας συγκεντρώνονται τέσσερις εκτιμητές ανά τιμή ζώνης και όχι στην Περιφέρεια που το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε είναι ισχνό. Αυτό σημαίνει πως το υπουργείο θα πρέπει είτε να διορίσει απευθείας εκτιμητές ή να τρέξει νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις συγκεκριμένες περιοχές. Σε κάθε περίπτωση αυτή η διαδικασία θα απαιτήσει πρόσθετο χρόνο και πιθανότατα να χρειαστεί να παραταθεί πέραν του Μαρτίου που είναι η καταληκτική προθεσμία. Οι τιμές που θα προτείνουν οι εκτιμητές για τις 10.000 ζώνες δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα. Θα συγκριθούν με τα στοιχεία που υπάρχουν από την Τράπεζα της Ελλάδας και το Μητρώο Μεταβιβάσεων Ακινήτων. Και επειδή θεωρείται σίγουρο ότι θα υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των τιμών, οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών και η Δευτεροβάθμια Επιτροπή που θα συσταθεί θα αναλάβουν να ξεμπερδέψουν το κουβάρι των τιμών. Σε κάθε περίπτωση τον τελευταίο λόγο θα τον έχει η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών. Πηγή: enikonomia.gr