24 Ιαν 2018

Εκ νέου πρόεδρος Δημήτρης Ταχματζίδης στο εργατοϋπαλληλικό κέντρο Βέροιας

Στις 20/01/2018, ημέρα Σάββατο, πραγματοποιήθηκαν οι Αρχαιρεσίες του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Βέροιας για την ανάδειξη νέας Διοίκησης, Ελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων για τα Συνέδρια της Γ.Σ.Ε.Ε.
Έπειτα από πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος Συμβούλου, κ.Ταχματζίδη Δημητρίου, στις 21/01/2018 ημέρα Κυριακή, συνεδρίασε το Νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο με θέμα την Κατανομή Αξιωμάτων η οποία διαμορφώνεται ως εξής:

Πρόεδρος: Ταχματζίδης Δημήτριος
Α’ Αντιπρόεδρος: Ατσάλου Ελένη
Β’ Αντιπρόεδρος: Μισοκέφαλος Ιωάννης
Γενικός Γραμματέας: Αδάμ Βασίλειος
Αν. Γενικός Γραμματέας: Ιγνατιάδης Αναστάσιος
Ταμίας: Κιζιρίδης Αλέξανδρος
Έφορος: Πεχλιβανίδης Νικόλαος
Μέλος: Λουκανόπουλος Απόστολος
Μέλος: Αβραμίδης Χαράλαμπος
Μέλος: Δραγκόλας Παύλος
Μέλος: Μελιόπουλος Απόστολος
Μέλος: Σισμανίδης Μελέτιος
Μέλος: Μανόκου Δημήτριος
Μέλος: Χρυσοστομίδης Ευστάθιος
Μέλος: Κυριακίδης Ηρακλής

Για τη Διοίκηση