29 Ιαν 2018

Παραμένουν οι αστυνομικοί διευθυντές στην Ημαθία


Με το υπ’ αριθμ 1/2018 πρακτικό του ανώτατου συμβουλίου κρίσεων - τοποθετήσεων - μεταθέσεων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας της 28/01/2018, κρίθηκαν παραμένοντες στις θέσεις των οι Αστυνομικοί Διευθυντές ως ακολούθως:
α) Αστυνομικός Διευθυντής Σιμούλης Χρήστος στην Διεύθυνση Αστυνομίας Ημαθίας
β) Αστυνομικός Διευθυντής Κούγκας Διονύσιος στην Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βορείου Ελλάδος.