9 Ιαν 2018

Ο Δήμος Βέροιας για την πλαστική σακούλα

Image result for λεπτής πλαστικής σακούλαςΗ έναρξη της νέας χρονιάς σήμαινε και το τέλος της αλόγιστης χρήσης της
λεπτής πλαστικής σακούλας η οποία δημιούργησε τεράστια περιβαλλοντική
επιβάρυνση.
Με την ευκαιρία θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε πως τα μη ανακυκλώσιμα
απορρίμματα μας συνεχίζουμε να τα διαθέτουμε στους πράσινους ή
μεταλλικούς κάδους σε καλά κλεισμένες «σακούλες απορριμμάτων» καθώς
έτσι αποφεύγεται η διασπορά τους, το λέρωμα των κάδων, τα προβλήματα
οσμών και γίνεται αποτελεσματικότερα η συλλογή τους.
Κεντρικός στόχος όλων των ενεργειών μας εξακολουθεί να είναι η προστασία
του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.
«Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε το σήμερα καλύτερο…»
Ο Αντιδήμαρχος

Καθαριότητας – Ανακύκλωσης – Περιβάλλοντος – Πολ. Προστασίας –
Ζωικής Παραγωγής – Προστασίας & Περίθαλψης Αδεσπότων Ζώων

Παπαδόπουλος Βασίλειος