23 Ιαν 2018

Οι χρεώσεις του Κτηματολογίου που... εκτινάσσουν το κόστος ακινήτων

Αυξάνεται το κόστος για την απόκτηση ενός ακινήτου με γονική παροχή, δωρεά ή κληρονομιά γιατί στα έξοδα θα πρέπει να προστεθούν και τα τέλη μεταγραφής των ακινήτων και των δικαιωμάτων στο Κτηματολόγιο. Ειδικότερα τα νέα κτηματογραφικά τέλη είναι:

Αναλογικά τέλη μεταγραφών και καταχωρήσεων: 5‰. Αναλογικά τέλη γονικών παροχών και δωρεών: 8‰. Αναλογικά τέλη εγγραφής προσημειώσεων: 8‰. Πάγιο τέλος για την καταχώρηση κάθε δικαιοπραξίας: 20 ευρώ. Τέλος έκδοσης αντιγράφου από το αρχείο του Κτηματογραφικού Γραφείου: 9,5 ευρώ. Τέλος έκδοσης πιστοποιητικού από τα βιβλία του Κτηματογραφικού Γραφείου: 9,5 ευρώ. Τέλος έκδοσης αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος: 15 ευρώ. Τέλος έκδοσης κτηματογραφικού διαγράμματος: 33 ευρώ. Πρόσθετο τέλος επί της αξίας κάθε ακινήτου:1‰. Εφάπαξ τέλος κτηματογράφησης: 35 ευρώ/δικαίωμα + 1‰ επί αντικειμενικής αξίας άνω των 20.000 ευρώ με όριο τα 900 ευρώ, η είσπραξη του οποίου εκκρεμεί.