9 Ιαν 2018

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Αστυνομική Διεύθυνση ΗμαθίαςΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
Α΄ Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 Ν.2696/99 "Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Το άρθρο 17 εδ. 2 και 3 Ν.3212/03 «Περί αρμοδιοτήτων ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Α.Ε.».
3. Το υπ΄ αριθμ 905 από 20-05-2011 ΦΕΚ «Περί προδιαγραφών σήμανσης εκτελούμενων
έργων».
4. Το υπ’ αριθμ. 161213/KM/πχ από 27-11-2017 έγγραφο της «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.»
5. Το υπ’ αριθμ. 161343/ΕΥΤΠ/πχ από 29-11-2017 έγγραφο της «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.»
6. Το υπ’ αριθμ. 50624 από 05-12-2017 έγγραφο της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»
7. Τις υπ΄ αριθμ ΕΟΑΕ V091208 έως V091216 / 04.01.2018 άδειες διέλευσης
υπέρβαρου/υπερμεγέθους οχήματος της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»
8. Το υπ’ αριθμ. 3939/18/50928 από 08-01-2018 έγγραφο Διεύθυνσης Τροχαίας
Θεσσαλονίκης


9. Το υπ’ αριθμ. 51951 από 09-01-2018 έγγραφο της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» (ορθή
επανάληψη)
10. Την υπ΄ αριθμ. 4842/18/58176 από 09-01-2018 Αναφορά - Πρόταση Τ.Τ. Βέροιας, με
την οποία συνηγορεί για την έκδοση της παρούσης,
και
Β΄ Αποβλέποντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη
τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη διέλευση φάλαγγας
υπερμεγεθών φορτηγών μεταφοράς υπέρβαρων και ογκωδών φορτίων από το Λιμάνι
Θεσσαλονίκης προς το ορυχείο της Δ.Ε.Η. στην Πτολεμαΐδα, διαμέσου τμήματος της Εγνατίας
Οδού,
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε


Άρθρο 1ο
Τον τμηματικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας, παντός είδους οχημάτων, κατά τις ημέρες
Τετάρτη 10-01-2018 και Πέμπτη 11-01-2018, στα ακόλουθα οδικά τμήματα:
-Α΄ ΦΑΣΗ: οδικό τμήμα Α/Κ Κλειδίου έως Α/Κ Νησελίου
α) κατά τις πρώτες πρωινές ώρες μετά την ανατολή του ηλίου και με την τοποθέτηση
εργοταξιακών μέσων, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, στον Α/Κ Κλειδίου με κατεύθυνση
προς Βέροια, καθώς και στον κλάδο εισόδου προς Βέροια, στο ύψος του οικισμού Κλειδί, με
μέγιστη διάρκεια 30 λεπτά της ώρας.
ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Βέροια, 09 Ιανουαρίου 2018
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Υπ΄ αριθμ. 03/2018
β) Προς ενημέρωση των οδηγών, για τη χρήση εναλλακτικών διαδρομών, με κατεύθυνση προς
Βέροια, θα έχει τοποθετηθεί σχετική ενημερωτική σήμανση στον Α/Κ Ιωνίας (για χρήση της
Εθνικής Οδού, τμήμα Θεσσαλονίκη – Χαλκηδόνα και της Παλαιάς Εθνικής Οδού, τμήμα
Χαλκηδόνα – Αλεξάνδρεια).
-Β΄ΦΑΣΗ: οδικό τμήμα Α/Κ Νησελίου έως Α/Κ Βέροιας
α) με την ολοκλήρωση της «Α΄ ΦΑΣΗΣ» και με την τοποθέτηση εργοταξιακών μέσων στον
Α/Κ Νησελίου, καθώς και στον Α/Κ Κουλούρας, με μέγιστη διάρκεια ως 45 λεπτά της
ώρας.
β) Κατά το διάστημα αυτό, η κυκλοφορία θα εκτρέπεται στην Παλαιά Εθνική Οδό, τμήμα
Αλεξάνδρεια – Βέροια.
-Γ΄ΦΑΣΗ: οδικό τμήμα Α/Κ Βέροιας έως Α/Κ Πολυμύλου
α) με την ολοκλήρωση της «Β΄ ΦΑΣΗΣ» και με την τοποθέτηση εργοταξιακών μέσων στον
Α/Κ Βέροιας, καθώς και στους κλάδους εισόδου με κατεύθυνση προς Κοζάνη, με μέγιστη
διάρκεια έως 90 λεπτά της ώρας.
β) Κατά το διάστημα αυτό, η κυκλοφορία των επιβατικών οχημάτων θα εκτρέπεται στην
Παλαιά Εθνική Οδό, τμήμα Βέροια – Πολύμυλος, μέσω Καστανιάς και των οχημάτων
μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στην Επαρχιακή Οδό Ημαθίας, τμήμα Βέροια - Σ.Σ.
Νάουσας προς Σκύδρα.
Άρθρο 2ο
1. Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, θα εφαρμόζονται κατά
περίπτωση οι εγκεκριμένες Μελέτες σήμανσης εκτροπής κυκλοφορίας, μελέτες οι οποίες
εκπονήθηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων ΟΜΟΕ-
ΣΕΕΟ ΦΕΚ 905/Β΄/20-05-2011 και εγκρίθηκαν για εφαρμογή από την Εγνατία Οδό Α.Ε.
2. Οι ανωτέρω εγκεκριμένες σημάνσεις θα τοποθετηθούν και θα απομακρυνθούν με μέριμνα,
προσωπικό και ευθύνη της «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», υπό την εποπτεία της «ΕΓΝΑΤΙΑ
ΟΔΟΥ Α.Ε», ενώ μέτρα τροχαίας θα ληφθούν από το Τμήμα Τροχαίας Βέροιας, τοποθετώντας
τροχονόμους σε καίρια σημεία, για την ενημέρωση των οδηγών, τη ρύθμιση της κυκλοφορίας
και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, κατά τις ώρες 06:00΄ έως 12:00΄ έκαστης
ημέρας.
3. Οι διελεύσεις των οχημάτων θα πραγματοποιηθούν, εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές
συνθήκες, μετά την ανατολή του ηλίου και τα εφαρμοζόμενα μέτρα προσωρινής σήμανσης θα
θεωρούνται «μικρής διάρκειας».
Άρθρο 3ο
Οι παραβάτες της απόφασης αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 458 ΠΚ και τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/99
«Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».
Άρθρο 4ο
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με την δημοσίευσή της, τα δε οριζόμενα από αυτή
μέτρα, ισχύουν από της τοποθέτησης των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός εάν κατά το
χρόνο ισχύος του παραπάνω μέτρου, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.-
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Χρήστος ΣΙΜΟΥΛΗΣ
Αστυνομικός Διευθυντής