7 Ιαν 2018

Μερίσματα: Πως θα γίνει η πρώτη πληρωμή

Μερίσματα: Πως θα γίνει η πρώτη πληρωμήΑνά τρίμηνο θα καταβάλλεται και το 2018 το μέρισμα από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων στους 275.000 δικαιούχους της χώρας.

Συγκεκριμένα,η πρώτη καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Μαρτίου στους δικαιούχους.

Πάντως εκτιμάται ότι κατά αυτόν το τρόπο το Ταμείο θα μπορεί να διαχειρίζεται καλύτερα τις ροές εσόδων που θα έχει από τις εισφορές των δημοσίων υπαλλήλων και να αποδίδει με ακρίβεια τα χρηματικά ποσά που αναλογούν στους δικαιούχους.

Υπενθυμίζεται ότι μετά τις σαρωτικές περικοπές που συντελέστηκαν στα μερίσματα κατά το 2016, τώρα πια κατά μέσο όρο κυμαίνονται κατά μέσο όρο στα επίπεδα των 100 ευρώ σε μηναία βάση.