Ανακοίνωση των ανταποκριτών ΕΦΚΑ/ΟΓΑ Δήμου Αλεξάνδρειας - ΛΑΪΚΟΥΡΑ.GR

ΛΑΪΚΟΥΡΑ.GR

Ενημέρωση κάθε λεπτό σε ότι συμβαίνει. Email¨meliomixa@gmail.com Τηλέφωνο¨6908469429

9 Ιαν 2018

Ανακοίνωση των ανταποκριτών ΕΦΚΑ/ΟΓΑ Δήμου Αλεξάνδρειας

Κατόπιν σχετικής επικοινωνίας και ενημέρωσης από το Περιφερειακό Υποκατάστημα Αγροτών Κεντρικής Μακεδονίας, οι γεννηθέντες κατά το έτος 1951, θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση για σύνταξη γήρατος, την επομένη της ημέρας που συμπληρώνουν το 67ο έτος της ηλικίας τους στους κατά τόπους Ανταποκριτές του ΟΓΑ, έχοντας στην κατοχή τους τα παρακάτω δικαιολογητικά

1) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και των δύο συζύγων. 2) Φωτοτυπία της σελίδας του βιβλιαρίου Τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ. με αριθμό λογαριασμού IBAN. 3) Φωτοαντίγραφα των εκκαθαριστικών σημειωμάτων Εφορίας από το οικονομικό έτος 2003 έως σήμερα. 4) Φωτοαντίγραφα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος έντυπα Ε1-Ε9 από το οικονομικό έτος 2003 έως σήμερα και έντυπο Ε3 για τα έτη 2016 και 2017. 5) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. 6) Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης. 7) Πιστοποιητικό Γέννησης με βάση την εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων για άντρες ή τα ισχύοντα Δημοτολόγια για γυναίκες (απαιτείται μόνο αν δεν έχει συνταχθεί νόμιμα Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης). 8) Απόδειξη καταβολής εισφορών Β΄ εξαμήνου 2016 (ΟΓΑ). 9) Αποδείξεις καταβολής εισφορών ΕΦΚΑ από τον Ιανουάριο του έτους 2017 έως και τον προηγούμενο μήνα που συμπληρώνεται το 67ο έτος. 10) Βεβαίωση πρόωρης συνταξιοδότησης εφόσον είναι δικαιούχοι.