7 Δεκ 2017

Ο εκδοτικός οίκος Super Course ELT Publishing με έδρα τη Βέροια, ζητά 2 άτομα για τη στελέχωση του τμήματος I.T. της εταιρείας.


1 θέση Full-stack web developer

Ο υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για:
την ανάπτυξη ενός νέου web-based Συστήματος Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασμού [Enterprise Resource Planning (ERP)] το οποίο θα περιλαμβάνει τα οικονομικά και λογιστικά της εταιρείας, την διαχείριση των πελατειακών σχέσεων, τις πωλήσεις, κ.ά. 
την περαιτέρω ανάπτυξη και συντήρηση της εταιρικής ιστοσελίδας.
την περαιτέρω ανάπτυξη και συντήρηση του ηλεκτρονικού καταστήματος που διατηρεί η εταιρεία.

Απαιτούμενα προσόντα:
πολύ καλή/άριστη γνώση HTML5 και CSS3/Scss
πολύ καλή/άριστη γνώση JavaScript και AJAX 
πολύ καλή/άριστη γνώση PHP ή ASP.NET και της αρχιτεκτονικής MVC. Απαραίτητη η χρήση κάποιου framework (π.χ. Laravel, CakePHP)
πολύ καλή/άριστη γνώση MySQL ή MSSQL
γνώσεις περί Responsive web design (RWD)


Προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:
η χρήση κάποιου JavaScript framework (π.χ. Bootstrap, jQuery) ή κάποιας library (π.χ. AngularJS)
οποιεσδήποτε άλλες γνώσεις front & back-end web development (π.χ. JSON, XML, TypeScript) 
 

1 θέση Unity developer

Ο υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για:
τη δημιουργία εκπαιδευτικών παιχνιδιών (educational games) με τη χρήση τoυ gaming engine Unity
τη βελτιστοποίηση και συντήρηση των παραπάνω, όπως επίσης και τη διανομή αυτών μέσω Google Play, App Store ή/και οποιουδήποτε άλλου τρόπου ζητηθεί από την εταιρεία
τη συνεργασία του με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας (3D modelers, 3D animators, συγγραφική ομάδα, κ.ά.)

Απαιτούμενα προσόντα:
πολύ καλή/άριστη γνώση Unity 
γρήγορη αντίληψη, προσαρμοστικότητα και προσαρμογή στα ήδη υπάρχοντα project
δείγμα προηγούμενης δουλειάς/ portfolio  

Προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:
γνώσεις πάνω σε τεχνολογίες εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας (VR/AR)Προσφέρονται:

Σύγχρονο, οργανωμένο και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
Full-time, πενθήμερο πρωινό ωράριο
Πλήρης ασφάλιση 
Πολύ ικανοποιητικές απολαβές
Συνεχής εκπαίδευση μέσω σεμιναρίων
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες και αποστολή βιογραφικών, στείλτε μας e-mail στο cv@supercourse.gr μέχρι 9 Ιανουαρίου 2018.