30 Δεκ 2017

Απόφαση για τη ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλιση

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για τη ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης έως 50.000 ευρώ σε έως 120 δόσεις και καθορίζει την μεθοδολογία για τον προσδιορισμό του ύψους και του αριθμού των δόσεων, τις εξαιρέσεις οφειλών από τις λύσεις ρύθμισης και ρυθμίζει κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή αυτής.
Δέστε ολόκληρη την απόφαση εδώ