13 Δεκ 2017

Συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων που αφορούν τις ζημίες που υπέστησαν οι παραγωγοί Νεκταρινιών , Ροδακίνων συμπυρήνων και επιτραπεζίων

Related imageΟι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις ,υπό τον συντονιστικό ρόλο της Εθνικής
Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Πυρηνοκάρπων (υπό σύσταση ) , αναλαμβάνουν την
συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων που αφορούν τις ζημίες που υπέστησαν οι
παραγωγοί Νεκταρινιών , Ροδακίνων συμπυρήνων και επιτραπεζίων , από τις βροχοπτώσεις
του Ιουλίου .
Τα εν λόγω στοιχεία , κατόπιν υπάρχουσας συμφωνίας , θα παραδοθούν στον ΕΛΓΑ για
επεξεργασία .
Η επεξεργασία των στοιχείων θα γίνει εξατομικευμένα ανά παραγωγό ,αντί οριζόντια
ανά ποικιλία , λύση που επελέγη , για να προστατεύσει τον δικαιούχο Αγρότη από τον
κίνδυνο να χαρακτηριστεί η αποζημίωση ως εισοδηματική ενίσχυση και να απαιτηθεί ,από
την Ευρωπαϊκή Ένωση , η ανάκτησή της .
Τα τεχνοκρατικά στελέχη των Συνεταιρισμών είναι σε επαφή με τα αντίστοιχα στελέχη του
ΕΛΓΑ για να συνδιαμορφώσουν την ηλεκτρονική πλατφόρμα , δια μέσου της οποίας θα
καταχωρηθούν και θα αποσταλούν τα απαιτούμενα δεδομένα .
Η ακολουθητέα διαδικασία , θα συμπεριλάβει και τους οργανωμένους Αγρότες στους
Συνεταιρισμούς και τους μεμονωμένους .
Αφού ολοκληρωθεί η συγκέντρωση και η αποστολή των στοιχείων , έργο στο οποίο θα
συμμετέχουν οι Συνεταιρισμοί , θα προχωρήσει ο ΕΛΓΑ και το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων , στην επεξεργασία , την εξατομίκευση και την κάλυψη των
ζημιών .
Η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Πυρηνοκάρπων (υπό σύσταση) θα ενημερώνει για
κάθε εξέλιξη τους Αγρότες και τους Συνεταιρισμούς .