Στο εξαγωγικό τμήμα ο Γιώργος μπίκας έλαβε 160 ψήφους και Γιάγκογλου 62 - ΛΑΪΚΟΥΡΑ.GR

3 Δεκ 2017

Στο εξαγωγικό τμήμα ο Γιώργος μπίκας έλαβε 160 ψήφους και Γιάγκογλου 62

Στο εξαγωγικο ο Γιώργος Μπίκας έλαβε 160Γιάγκογλου 62
Τρεις έδρες ο Γιώργος μπίκας μία έδρα του Γιάγκογλου

posted from Bloggeroid