9 Νοε 2017

Ποιες είναι οι ασφαλιστικές καλύψεις που προσφέρουν οι ασφαλίσεις ζωής


Οι ασφαλίσεις ζωής χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: στις βασικές και στις συμπληρωματικές...

Οι βασικές είναι:

α) οι ασφαλίσεις για την «περίπτωση θανάτου»,
β) οι ασφαλίσεις για την «περίπτωση επιβίωσης» και γ) οι μεικτές, που αποτελούν συνδυασμό των δύο παραπάνω κατηγοριών.

A) Οι ασφαλίσεις για την περίπτωση θανάτου χωρίζονται στις εξής υποκατηγορίες:
Ισόβια
Πρόσκαιρη

Β) Οι ασφαλίσεις για την περίπτωση επιβίωσης χωρίζονται στις εξής υποκατηγορίες:
Ασφάλιση συμφωνημένου κεφαλαίου
Ισόβια σύνταξη

Γ) Οι μεικτές ή συνδυασμένες ασφαλίσεις χωρίζονται στις εξής υποκατηγορίες:
Μεικτή ασφάλιση
Συνδυασμένη ασφάλιση
Ασφάλιση καθορισμένης διάρκειας

Τι δεν καλύπτει η ασφάλεια ζωής
Τι καλύπτει μια ασφάλεια ζωής είναι λίγο πολύ γνωστό. Τι δεν καλύπτει, όμως, πέρα από ένα εύστοχο ερώτημα, αποτελεί και ένα αντικειμενικό κριτήριο για την επιλογή του κατάλληλου ασφαλιστικού πακέτου. Οι εξαιρέσεις (οι περιπτώσεις που δεν καλύπτονται) ποικίλλουν από εταιρεία σε εταιρεία. Ωστόσο πολλές από αυτές τις εξαιρέσεις ισχύουν μόνο κατά το πρώτο έτος της ισχύος του ασφαλιστηρίου. Επίσης ορισμένες εταιρείες δεν εξαιρούν καμία κάλυψη, αν και εφόσον βέβαια έχει προηγηθεί συνεννόηση μεταξύ της εταιρείας και του ασφαλιζομένου για το ετήσιο ασφάλιστρο που θα καταβάλλεται και το οποίο σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως είναι φυσικό, είναι κατά τι υψηλότερο από τα «συμβατικά».
Πηγή