5 Νοε 2017

Και τώρα ο Εισαγγελέας έχει τον λόγο για τον δρόμο Συκιά-Παλατίτσια

Δείτε γιατί κάλεσε ο εισαγγελέας τους δημοτικούς συμβούλους της Βέροιας...
Ο δρόμος Συκια Παλατίτσια που έπεφτε συνέχεια και ο δήμος έκανε τον δρόμο πραγματικά... έριξε ένα κάρο χρήματα και μέσα σε λίγους μήνες ξανά χάλασε λες και δεν υπήρχε καμιά μελέτη ...

Εμείς καθημερινά περνούσαμε από εκεί και σπάνια βλέπαμε εργολάβους και μηχανικούς πλην από έναν εργάτη που δούλευε καθημερινά, ..Οι Κάτοικοι φώναζαν και έλεγαν θα ξανά πέσει ο δρόμος αντιδήμαρχε....Αλλά κανείς δεν άκουγε τότε τους κατοίκους...όπως και εμείς φωνάζαμε...

Τώρα απολογούνται οι δημοτικοί σύμβουλοι στον εισαγγελέα αδίκως δίκαια θα το πει αυτό η δικαιοσύνη  ..
«Σύμφωνα με το πόρισμα, δεν τηρήθηκε καμιά από τις διατάξεις που λέει ο νόμος. Γι αυτό παραπέμπονται οι αιρετοί και ο ελεγκτής νομιμότητας...

Ο Δήμαρχος κ. Κώστας Βοργιαζίδης, προημερησίας διάταξης τοποθετούμενος πάνω στο ζήτημα αυτό υπήρξε για μία ακόμα φορά καθησυχαστικός, επισημαίνοντας πως πρόκειται απλά για τεχνικά θέματα...Σίγουρα τεχνικά θέματα είναι δήμαρχε αλλά γιατί παραλήφθηκε το έργο και γιατί πληρώθηκε εφόσον δεν έκαναν κάποιοι σωστά την δουλειά τους...

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Άρης Λαζαρίδης από τη μεριά του, έκρινε φρόνιμο να προβεί σε μία ιστορική αναδρομή στο εν λόγω ζήτημα, προτάσσοντας τα προβλήματα που αντιμετώπιζε ο δρόμος αυτός, λόγω ενός γεωλογικού φαινομένου που δημιουργεί κατολισθήσει...Όμως ο αντιδήμαρχος το ήξερε αυτό από τους κατοίκους ότι υπάρχουν κατολισθήσεις,και αφού το ήξερε γιατί προχώρησε στο έργο και πήγαν χαράμι τόσα χρήματα...
TO 2014 TO ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Υπογράφηκε στο γραφείο του αντιδημάρχου Τεχνικών Άρη Λαζαρίδη με τον ανάδοχο του έργου, η σύμβαση για την έναρξη των εργασιών στο έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΚΙΑ - ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ». Το έργο αφορά την αποκατάσταση τμήματος της οδού Συκιάς – Παλατίτσια που έχει υποστεί θραύση του ασφαλτοτάπητα εξ’ αιτίας καθίζησης των στρώσεων οδοστρωσίας. Επειδή η καθίζηση προέρχεται σύμφωνα με γεωλογικές εκτιμήσεις από ροή κατά πλάτος της οδού επιφανειακών αλλά κυρίως υπόγειων υδάτων και μέχρι την εκπόνηση εκτενούς γεωλογικής – γεωτεχνικής μελέτης που θα καλύψει την ευρύτερη περιοχή και θα προτείνει τα απαραίτητα τεχνικά έργα για την αντιμετώπιση του γεωλογικού φαινομένου που εξελίσσεται, πρόκειται να κατασκευαστεί ανάντι της οδού τάφρος αποστράγγισης με τον απαραίτητο διάτρητο αγωγό από PVC διαμέτρου D300 mm που θα οδηγεί τα ύδατα σε κατασκευασμένο τεχνικό διέλευσης της οδού. Μετά την κατασκευή των τεχνικών έργων απορροής των υδάτων θα αποκατασταθούν οι βλάβες του οδοστρώματος. Θα αποξηλωθεί ο ασφαλτικός τάπητας ο οποίος θα οδηγηθεί σε κατάλληλο τόπο διαχείρισης (ασφαλτοταπήτων – μπαζών), και θα ακολουθήσει η τοποθέτηση νέου ασφαλτοτάπητα. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 100.000 ευρώ. Το έργο χρηματοδοτείται με πίστωση από «ΣΑΤΑ» του Δήμου Βέροιας όπως προκύπτει από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2013. Το έργο θα εκτελεσθεί με επίβλεψη του Τμήματος τεχνικού – Συντήρησης Έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 (Κώδικας Δημοσίων Έργων).

ΒΙΝΤΕΟ ΤΟ 2014