3 Νοε 2017

«Δημοτικό Συμβούλιο Παίδων Βέροιας».

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας στις 2 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και από τις 12.00 έως τις 13.30, ο Δήμος Βέροιας, οι Σχολικοί Σύμβουλοι και ο Δ/ντής Α/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας προσκάλεσαν τους δ/ντές των Δημοτικών Σχολείων δήμου Βέροιας σε συνάντηση εργασίας με θέμα την οριστικοποίηση εφαρμογής ολοκληρωμένης εκπαιδευτικής πρότασης που κατέθεσε στους εκπ/κούς φορείς της Α/θμιας Εκπ/σης και στο δήμο Βέροιας ο πρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. κ. Μαυροκεφαλίδης Νικόλαος με θέμα «Δημοτικό Συμβούλιο Παίδων Βέροιας».
Επί της εκπ/κής πρότασης ο δήμος, σε συνεργασία με τους σχολικούς συμβούλους και της δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης, με την υπ’ αριθ. 37/2017 πράξη του, στις 30 Ιανουαρίου 2017 είχε λάβει μία κατ’αρχήν απόφαση εφαρμογής του εκπ/κού προγράμματος.
Με αυτό ως προηγούμενο στη συνάντηση συμμετείχαν από μέρους του δήμου Βέροιας :
Ο Δήμαρχος Βέροιας κ. Βοργιαζίδης Κων/νος .
Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Τσαπαρόπουλος Πέτρος.
Ο πρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Βέροιας κ. Μαυροκεφαλίδης Νικόλαος
Από πλευράς των εκπ/κών της Α/θμιας Εκπ/σηση συμετείχαν:
Ο Δ/ντής Α/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας κ. Διαμαντόπουλος Διονύσιος
Η Συντονίστρια Σχολικών Συμβούλων Ημαθίας (Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής Ημαθίας )κ. Γώτη Ευθυμία
Ο Σχολικός Σύμβουλος Ημαθίας κ.Παπαγεωργίου Γεώργιος &
Είκοσι τέσσερις (24) από τους είκοσι οκτώ (28) δ/ντές Δημοτικών Σχολείων του δήμου Βέροιας.
Ο Δήμαρχος πρώτος χαιρέτησε όλους που παραβρίσκονταν στη συνάντηση κάνοντας σύντομη αναφορά στη πρόταση του Νίκου Μαυροκεφαλίδη χαρακτηρίζοντάς την ως πολύ σημαντική που έρχεται σε συνέχεια της ήδη εφαρμοσθείσας πρότασης, που κατέθεσε ο ίδιος, το «Δημοτικό Συμβούλιο Εφήβων Βέροιας» που συγκροτήθηκε από μαθητές-τριες της Β΄ Τάξης των Λυκείων Βέροιας και η Σύνοδός του έλαβε χώρα στις 24 Μαρτίου 2017, παραμονή της Εθνικής μας επετείου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, προεδρεύοντος του τέως προέδρου της Βουλής των Ελλήνων κ. Απόστολου Κακλαμάνη. Εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του για την ανταπόκριση των στελεχών της Α/θμιας Εκπ/σης γιατί , όπως τόνισε, μέσα από παρόμοιες δράσεις δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές της ΣΤ΄ Tάξης να συμμετάσχουν σε ένα εκπ/κό πρόγραμμα που τους μυεί στις πρακτικές και τις δυσκολίες της δημοκρατικής λειτουργίας ενός συλλογικού οργάνου.
Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκαν και χαιρετισμοί του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, των Σχολικών Συμβούλων και του κ. Δ/ντή της Α/θμιας Εκπ/σης οι οποίοι εστίασαν, περαιτέρω, στη χρησιμότητα τέτοιων δράσεων που από διδακτικής και παιδαγωγικής άποψης νοηματοδοτούν υψηλές εκπαιδευτικές αξίες μια και εμπεριέχουν τη σημαντική βιωματική παράμετρο και κάλεσαν τους δ/ντές πρόθυμα να υποστηρίξουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που απευθύνεται στους μαθητές της ΣΤ τάξης όλων των δημοτικών Σχολείων του Δήμου Βέροιας.
Ακολούθως το λόγο έλαβε ο κ. Μαυροκεφαλίδης που έκανε σύντομη αναφορά στα κεντρικά ζητήματα που θέτει η πρότασή του η οποία κατά κύριο λόγο εδράζεται στο άρθρο 12 ( από τα 54) του καταστατικού χάρτη των δικαιωμάτων του παιδιού όπως ψηφίστηκαν από τη Γεν.Συνέλευση του ΟΗΕ στις 20 Νοεμβρίου 1989 και που το καθένα απευθύνεται σε κάθε παιδί!
Άρθρο 12-Συμμετοχή: Έχεις το δικαίωμα να εκφράζεις τη γνώμη σου για τις αποφάσεις που αφορούν τη ζωή σου και οι απόψεις σου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.
Εισηγήθηκε την πρότασή του κάνοντας αναφορά: 1. Στο ΠΡΟΟΙΜΙΟ, 2.Στους ΓΕΝ. ΣΤΟΧΟΥΣ, 3. Στους ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ,4. Στη ΜΕΘΟΔΟ και 5. Στο ΧΡΟΝΙΚΟ της πρότασής του.
Ο λόγος δόθηκε στους Δ/ντές των Σχολικών Μονάδων οι οποίοι εξήραν και επαίνεσαν την καινοτόμο προτεινόμενη δράση. Έθεσαν διευκρινιστικές ερωτήσεις και διατύπωσαν κάποιες απορίες που απαντήθηκαν αναλυτικά και διεξοδικά από τον εισηγητή κ. Μαυροκεφαλίδη καθώς και από τους Σχολικούς Συμβούλους και το Διευθυντή Α/μιας Εκπ/σης.
Υπήρξε απόλυτη ταύτιση όλων των συμμετεχόντων για τη σημαντικότητα του προγράμματος και ομόφωνα αποφάσισαν, να συμμετάσχουν όλες οι σχολικές μονάδες του δήμου Βέροιας στην 1η Σύνοδο του «Δημοτικού Συμβούλιου Παίδων» σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόταση Εφαρμογής Εκπαιδευτικού Προγράμματος με θέμα : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ»


*Επισυνάπτεται Η ΠΡΟΤΑΣΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ
Εφαρμογής Εκπαιδευτικού Προγράμματος
με θέμα : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ »
από τον πρόεδρο του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας Νίκο Μαυροκεφαλίδη, προς το Δήμο Βέροια, τη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας και τους Σχολ. Συμβούλους Α/θμιας Εκπ/σης Δημ. Σχολείων του Δήμου Βέροιας
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 20 Νοεμβρίου 1989 ψήφισε ομόφωνα τη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού το κείμενο της οποίας κλήθηκαν τα κράτη μέλη αφενός να φροντίσουν να το δημοσιεύσουν αφετέρου να φροντίσουν την κυκλοφορία του, την αναγνώριση – ερμηνεία του, κυρίως στα σχολεία και πάσης φύσεως εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η Σύμβαση ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο της Ελλάδας με το νόμο 2101/1992, βάσει του οποίου έχει αυξημένη τυπική ισχύ και υπερτερεί των λοιπών διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας.
Παρότι η Σύμβαση έχει συνολικά 54 άρθρα, διέπεται από τέσσερις θεμελιώδεις αρχές:
Άρθρο 2- Μη διάκριση: Δεν πρέπει ούτε να επωφελείσαι, ούτε να υποφέρεις εξ' αιτίας φυλής, χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, ή εθνικής, κοινωνικής ή εθνοτικής καταγωγής, ή εξ' αιτίας οποιασδήποτε πολιτικής ή άλλης θέσης, εξ' αιτίας της κοινωνικής σου θέσης ή της περιουσίας ή της οικογένειας στην οποία γεννήθηκες, ή επειδή έχεις κάποια αναπηρία.
Άρθρο 3- Το Καλύτερο Συμφέρον του Παιδιού: Νόμοι και δράσεις που επηρεάζουν παιδιά πρέπει να θέτουν προτεραιότητα στο τί είναι το καλύτερο για σένα και να σε ωφελούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Άρθρο 6-Επιβίωση, Ανάπτυξη και Προστασία: Οι αρχές στη χώρα σου πρέπει να σε προστατεύουν και να βοηθούν ώστε να εξασφαλισθεί η ολοκληρωμένη ανάπτυξή σου - φυσική, πνευματική, ηθική και κοινωνική.
Άρθρο 12-Συμμετοχή: Έχεις το δικαίωμα να εκφράζεις τη γνώμη σου για τις αποφάσεις που αφορούν τη ζωή σου και οι απόψεις σου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.
O Δήμος Βέροιας, η Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Π.Ε.Ημαθίας και οι Σχολικοί Σύμβουλοι Ημαθίας , επιθυμώντας να αναδείξουν και να στηρίξουν στην πράξη μία από τις τέσσερες βασικές αρχές (άρθρο 12) της Διεθνούς Σύμβασης (1989) για τα Δικαιώματα του Παιδιού, αποδέχονται την παρούσα πρόταση εφαρμογής εκπαιδευτικού προγράμματος που κατέθεσε και στους τρεις φορείς ο πρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας Νίκος Μαυροκεφαλίδης.
Η πρόταση απευθύνεται σε μαθητές ΣΤ΄ τάξης των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Βέροιας και αφορά τη Σύνοδο του «1ου Δημοτικού Συμβουλίου Παίδων Δήμου Βέροιας» ως ένα ενδιαφέρον εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Σκοπός του προγράμματος είναι να επιλεγούν από τους μαθητές της ΣΤ΄τάξης των Δημοτικών Σχολείων Δήμου Βέροιας οι Παίδες «Δημοτικοί Σύμβουλοι» και με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και των συνεργαζόμενων Εκπ/κών Φορέων, να οριστικοποιηθεί η ημέρα της Πανηγυρικής Συνόδου στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, στις 11 Δεκ. 2017, ημέρα Δευτέρα και από ώρα10.00 έως 14.00.
Στο «Δημοτικό Συμβούλιο Παίδων» θα συμμετέχουν 28 τακτικά μέλη, ως εκπρόσωποι των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Βέροιας (ένα μέλος από κάθε σχολείο) και 28 αναπληρωματικά μέλη.
Μέσω της συγκρότησης του «Δημοτικού Συμβουλίου Παίδων», το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση του ενδιαφέροντος των παιδιών για τα κοινά του Δήμου τους και της βιωματικής δράσης τους που προσομοιάζει στη λειτουργία του σημαντικότερου τοπικού πολιτικού σώματος που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας.
Η εφαρμογή του προγράμματος θα δώσει τη δυνατότητα στα παιδιά μέσα από ένα πλαίσιο θεμάτων να παρουσιάσουν δημόσια, στην ολομέλεια του «Δημοτικού Συμβουλίου Παίδων», τις δικές τους σκέψεις, θέσεις ,απόψεις, επιθυμίες, προτάσεις και να μυηθούν στις αξίες, στις πρακτικές και στις δυσκολίες της δημοκρατίας, ως τρόπου συλλογικής διαβούλευσης, διευθέτησης και επίλυσης ζητημάτων που απασχολούν τους δημότες όλων των ηλικιών.
Σκοπός του «Δημοτικού Συμβουλίου των Παίδων» δεν είναι να προβληθούν κάποια ατομικά ή, έστω, στενά τοπικά, κοινωνικού χαρακτήρα, αιτήματα και να βρουν άμεσα τη λύση τους. Τα παιδιά «Δημοτικοί Σύμβουλοι» μαθαίνουν μέσα από την όλη διαδικασία ότι τα όποια αιτήματα και οι προβληματισμοί πρέπει να συζητούνται και ότι μέσα από τη ζύμωση, που συνεπάγονται οι δημοκρατικές διαδικασίες, κάποια από αυτά μπορεί και να βρίσκουν τελικά τη λύση τους.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Βέροιας μετά από τη Σύνοδο του «Δημοτικού Συμβουλίου των Παίδων» ζητούν ενημέρωση σχετικά με τα όσα είπαν τα παιδιά Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου τους, θεωρώντας πως αυτοί εκφράζουν πάντα τους τα δικαιώματα, τους προβληματισμούς, τις σκέψεις, τις ανησυχίες και τις επιθυμίες του νεότερου και του πλέον ευαίσθητου και ελπιδοφόρου τμήματος κάθε τοπικής κοινωνίας.
Πιο συγκεκριμένα, σκοποί και στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι τα παιδιά που θα συμμετέχουν:
Να διατυπώσουν, συνοπτικά, τί βλέπουν γενικά να συμβαίνει σήμερα στον κόσμο, στην κοινωνία και ειδικότερα στο δήμο τους. Πώς βιώνουν και πώς σχολιάζουν τα θέματα που τα απασχολούν.
Να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη και να προβούν σε προσωπικές εκτιμήσεις, να αξιολογήσουν γεγονότα, καταστάσεις και επιλογές.
Να οραματιστούν το μέλλον τους στο δήμο τους και ευρύτερα τη θέση τους ως παιδιά στο παρόν και στο μέλλον τους.
Να προτείνουν συγκεκριμένα μέτρα για την οικοδόμηση της κοινωνίας του μέλλοντος, στο πλαίσιο μιας καθολικής αρμονίας στις σχέσεις ανθρώπου-φύσης-κόσμου, όπου η δημοκρατία πρέπει να είναι ενεργή, καθημερινή πραγματικότητα και ο παραγόμενος πολιτισμός αντάξιος του ανθρώπου.
3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1. Να προβληματιστούν οι μαθητές της Στ΄ τάξης των Δημοτικών Σχολείων Δήμου Βέροιας σχετικά με τη ζωή στην πόλη και στις τοπικές κοινότητες και να τους δοθεί βήμα λόγου και προτάσεων για τα κοινά ζητήματα.
2. Να διατυπώσουν σε γραπτό κείμενο οι μαθητές μια σαφή και τεκμηριωμένη πρόταση είτε ατομικά είτε ομαδικά ως αποτέλεσμα συζήτησης ή δράσεων που έχουν πραγματοποιηθεί από το σχολικό τμήμα. Ο προβληματισμός και η διατύπωση των προτάσεών τους προτείνεται να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της υλοποίησης των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων, να έχουν συνάφεια ή να σχετίζονται με τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος διδασκαλίας του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής.
3.Η τελική πρόταση κάθε μαθητή θα πρέπει να έχει τη μορφή της γραπτής εισήγησης, που θα γραφτεί στην αίθουσα διδασκαλίας σε ημέρα και ώρα που θα ορίσουν οι δ/ντές των σχολείων σε συνεργασία με τους υπεύθυνους των τμημάτων της στ΄τάξης. Ευκταίο θα είναι οι Σχολικοί Σύμβουλοι να ζητήσουν από τα Σχολεία της ευθύνης τους οι εργασίες των μαθητών να γραφτούν και να παραδοθούν στο δ/ντή του σχολειού την ίδια ημέρα. Η κάθε εργασίας μπορεί να εκτείνεται έως τρεις σελίδες. Να καταθέσουν την πρότασή τους μέσω του εκπαιδευτικού της τάξης τους στο Σύλλογο Διδασκόντων της Σχολικής τους Μονάδας. Ο Σύλλογος Διδασκόντων επιλέγει την καλύτερη εργασία (μία εργασία ανά σχολείο) την οποία υποβάλλει δια του δ/ντή του Σχολείου στο αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο.
4.Η κατάθεση των προτάσεων προς τους Σχολικούς Συμβούλους θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι 20 Νοεμβρίου 2017.
5.Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Τσαπαρόπουλος λαμβάνει στις 21 Νοεμβρίου από τους Σχολικούς Συμβούλους όλες τις εισηγήσεις των μαθητών «Δημοτικών Συμβούλων» με την ταυτότητά τους (σχολείο, τμήμα, ονοματεπώνυμο μαθητή τηλ.επικοινωνίας) και ομαδοποιεί τα θέματα προκειμένου να συντάξει την Ημερήσια Διάταξη (Η.Δ.)
Λίγες μέρες πριν από τη Σύνοδο του « 1ου Δημοτικού Συμβουλίου Παίδων» στις 8 Δεκεμβρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12 το μεσημέρι όλοι οι παίδες « Δημοτικοί Σύμβουλοι» θα πρέπει να παραβρεθούν (συνοδευμένοι) στην Αίθουσα Συνεδριάσεων από εκπαιδευτικό του σχολείου ή κηδεμόνα τους όπου ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Τσαπαρόπουλος, ο κ. Μαυροκεφαλίδης και όποιοι άλλοι από τους εμπλεκόμενους το επιθυμούν, για να ενημερωθούν πάνω στο τρόπο που θα διεξαχθούν οι εργασίες της Συνόδου, να απαντηθούν ενδεχόμενες απορίες τους και να εξοικειωθούν με το χώρο.
Η παρουσίαση κάθε πρότασης στη συνεδρίαση του «Δημοτικού Συμβουλίου Παίδων» θα πρέπει να είναι προφορική(υποβοηθούμενη από το κείμενο). Αν κάποιος μαθητής το επιθυμεί και το κρίνει αναγκαίο μπορεί να υποστηρίξει την εισήγησή του με power point, video, συλλογή φωτογραφιών κ.λ.π. Η διάρκεια κάθε μορφής παρουσίασης, δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα τρία με τεσσάρα λεπτά. Σε περίπτωση συλλογικής πρότασης η παρουσίαση γίνεται από ένα μέλος που θα επιλέξει η ομάδα.
4. ΜΕΘΟΔΟΣ
α. Το θεματικό πλαίσιο εργασίας
Για την προσέγγιση των στόχων του Προγράμματος προτείνεται ενδεικτικά το εξής θεματικό πλαίσιο για τη σύνταξη εργασίας των μαθητών:
Μιλώ για την ατομική και συλλογική ευθύνη.
Mιλώ και για ό,τι μπορώ εγώ να κάνω για την καλυτέρευση των συνθηκών της ζωής.
Διαπιστώνω - κρίνω - φαντάζομαι – προτείνω για τον τόπο που zω, τη χώρα μου, τον κόσμο.
Mιλώ για τις ανθρώπινες σχέσεις, τον αλληλοσεβασμό, την αλληλοκατανόηση, την ελευθερία, την κοινωνική δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη, τα δικαιώματα των παιδιών, τη δημοκρατία, τον πολιτισμό, το περιβάλλον, το σχολείο, την εργασία, τα κοινωνικά ζητήματα, την ανεργία, τον εθελοντισμό, τον αθλητισμό, τον ελεύθερο χρόνο, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το ρατσισμό, τους πρόσφυγες, τους μετανάστες. .
Μιλώ για ότι άλλο με απασχολεί…
ΣΗΜ.: Οι μαθητές μπορούν επίσης να αντλήσουν ιδέες περί των θεμάτων που θα διαπραγματευτούν και από τα 54 άρθρα της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού του Ο.Η.Ε. ιδιαίτερα δε από τα άρθρα 2,3,6 και 12.

β. Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του Προγράμματος
Η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα που θα ακολουθηθεί τελούν υπό το γενικό συντονισμό των Σχολικών Συμβούλων, του Δ/ντή Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Ημαθίας και του Δήμου Βέροιας με την ακόλουθη σειρά:
1. Γραπτή Πρόσκληση προς τις σχολικές μονάδες από τους Σχολικούς Συμβούλους για τη συμμετοχή τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Δημοτικό Συμβούλιο Παίδων Δήμου Βέροιας» έως τις 26 Οκτωβρίου 2017
2. Στις 2 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και από ώ 12.00 έως 14.00,στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, ενημέρωση των Δ/ντών Δημοτικών Σχολείων Δήμου Βέροιας σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος από εκπροσώπους των συνεργαζόμενων φορέων.
3. Στις 3 Νοεμβρίου 2017ενημέρωση των μαθητών από τους εκπαιδευτικούς τμημάτων της στ΄τάξης.
4. Στις 5 Νοεμβρίου ο κάθε ενδιαφερόμενος μαθητής προσκομίζει και παραδίδει στο δ/ντή του Σχολείου δήλωση συμμετοχής του, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, μετά από τη σύμφωνη γνώμη των γονέων του.
5. Εξέλιξη της δράσης του προγράμματος στις σχολικές τάξεις με τη διατύπωση των γραπτών προτάσεων. Παράδοση των εργασιών από το δάσκαλο της τάξης στον Σύλλογο Διδασκόντων της σχολικής μονάδας. Αξιολόγηση και ανάδειξη της καλύτερης εργασίας. Υποβολή της εργασίας στους Σχολικούς Συμβούλους μέχρι 20 Νοεμβρίου 2017.
5. Το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας θα αποφασίσει σχετικά με την οριστική εφαρμογή του επιλέγοντας την 11 Δεκεμβρίου 2017.
6. Μία περίπου εβδομάδα πριν την Σύνοδο της Ολομέλειας, στις 4 Δεκεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 οι παίδες «Δημοτικοί Σύμβουλοι» προσκαλούνται στο Δημαρχείο, από το πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον Δ/ντή Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Ημαθίας, τους Σχολικούς Συμβούλους και το Δημοτικό Σύμβουλο Ν. Μαυροκεφαλίδη για ενημέρωση επί της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί κατά την ημέρα της συνεδρίασης.
7. Κάθε μαθητής «Σύμβουλος» καλείται, από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, με ατομική πρόσκληση για να συμμετάσχει στη συνεδρίαση του «1ου Δημοτικού Συμβουλίου Παίδων Δήμου Βέροιας». Σ’ αυτήν θα αναγράφονται: τα θέματα της Η.Δ., η ημερομηνία και ώρα της έναρξης της Συνόδου της Ολομέλειας.
8. Πρόεδρος στη Σύνοδο της Ολομέλειας είναι ο συνήγορος του παιδιού Ελλάδας κ. Μόσχος Γεώργιος. Την όλη διαδικασία συντονίζει ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Τσαπαρόπουλος Πέτρος. Στα έδρανα του προεδρείου ή πλησίον αυτών παρίστανται ο Δήμαρχος Βέροιας, ο πρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Μαυροκεφαλίδης Νικόλαος, ως ο έχων την πατρότητα της εκπαιδευτικής πρότασης, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας κ. Σοφιανίδης Γεώργιος, ο Δ/ντής Α΄/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας κ. Διαμαντόπουλος, οι Σχολικοί Σύμβουλοι των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Βέροιας και ο γραμματέας(πρακτικογράφος) του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Λιλιόπουλος Χρήστος.
Διασαφηνίζεται ότι η Σύνοδος αυτή δεν είναι τόσο διαδικασία προσομοίωσης του Δημοτικού Συμβουλίου στο σύνολό της ως θεσμού, ως κεντρικού οργάνου και ως συστήματος λειτουργιών του Δήμου. Είναι άσκηση και μια πρώτη εμπειρία στη διαδικασία και λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο της οργανωμένης σε ολομέλεια «Δημοτικού Συμβουλίου των Παίδων».
9. Η συνεδρίαση θα έχει δημόσιο χαρακτήρα και επόμενα ανοιχτή στο κοινό. Ο προεδρεύων κύριος Μόσχος Γεώργιος (συνήγορος του παιδιού στη χώρα μας), κατά την επιθυμία του, θα καθορίσει όσα αφορούν την τηλεοπτική, φωτογραφική κάλυψη της συνόδου και τα σχετικά δελτία τύπου που θα εκδοθούν.
10. Με ευθύνη του Δήμου θα κρατηθούν και θα εκδοθούν τα πρακτικά του «1ου Δημοτικού Συμβουλίου των Παίδων» Βέροιας, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Αντίγραφα, πέραν των Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Βέροιας, θα δοθούν στα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Βέροιας καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο.


5. ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Το «Δημοτικό Συμβούλιο Παίδων Βέροιας», όπως και το Δημοτικό Συμβούλιο Εφήβων Δήμου Βέροιας, που πραγματοποιήθηκε την παραμονή της Εθνικής Επετείου, στις 24 Μαρτίου 2017 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας , είναι εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο ο κ. Νίκος Μαυροκεφαλίδης, άλλοτε με την ιδιότητα Αντιδημάρχου Παιδείας (2008-2010 και 2013-2014) και άλλοτε με την ιδιότητα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου (περιόδου 2011-2012) προσπάθησε να εφαρμόσει στο Δήμο Βέροιας.
Εμπνεύστηκε από το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Ιδρύματος της Bουλής των
Eλλήνων, «η Βουλή των Εφήβων», που πρώτος εφάρμοσε ο πρώην πρόεδρος της
Βουλής κ. Aπόστολος Κακλαμάνης το 1995.
Το πρόγραμμα προσαρμόστηκε στο επίπεδο των μαθητών της ΣΤ΄τάξης των Δημοτικών Σχολείων και προτείνεται η από κοινού εφαρμογή του: από το Δήμο Βέροιας, από τη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας και από τους Σχολικούς Συμβούλους.
Με την έναρξη του διδακτικού έτους (2016-2017) ενημερώθηκε σχετικά ο Δήμαρχος του Δήμου Βέροιας, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δ/ντής Α/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας και οι Σχολικοί Σύμβουλοι Ημαθίας. Άμεσα και ομόθυμα έγινε αποδεκτή η πρόταση και από τους τρεις φορείς.
Επί της αρχικής πρότασης που κατέθεσε ο Νίκος Μαυροκεφαλίδης συμπεριέλαβε περαιτέρω, βελτιωτικές τροποποιήσεις που του προτάθηκαν από τους εκπ/κούς φορείς του Δήμου.
Στην υφιστάμενη μορφή του θα κατατεθεί σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο για την τελική έγκριση εφαρμογής του στις 11 Δεκεμβρίου 2017.
Ήδη το Δημοτικό Συμβούλιο στις 30 Ιανουαρίου2017 με την υπ’αριθ. αριθ.37/2017 απόφασή του ενέκρινε την καταρχήν εφαρμογή του προγράμματος .

posted from Bloggeroid