6 Οκτ 2017

Πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, η σύγκλιση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας

Σήμερα, Παρασκευή 06 Οκτωβρίου 2017, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού
Συμβουλίου Βέροιας, η σύγκλιση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο.Π.Π.)
του Δήμου, για την αντιμετώπιση των κινδύνων από πλημμυρικά φαινόμενα, παρουσία του αρμόδιου
Αντιδημάρχου κ. Βασίλη Παπαδόπουλου, του αν. Διευθυντή της Πολιτικής Προστασίας της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης κ. Χρήστου Μαμαρίκα, του Διοικητή της Π.Υ. Βέροιας,
του Προϊσταμένου της Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ημαθίας, εκπροσώπων της Ι Μεραρχίας Πεζικού, του
Α.Τ. Βέροιας, του Δασαρχείου Βέροιας, του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βέροιας, Δημοτικών
Υπηρεσιών και Εθελοντικών Οργανώσεων και Προέδρων των ΤΚ.

Στη σύσκεψη, μετά από σχετικές εισηγήσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
και του Δήμου, τονίστηκε η άρτια οργάνωση και η αποτελεσματικότητα του Δήμου, σε δράσεις πολιτικής
προστασίας, όπως και η άψογη συνεργασία του με όλες τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες.
Επίσης, επαναδιατυπώθηκαν οι αρμοδιότητες ανά Υπηρεσία και Φορέα, σε περίπτωση
πλημμυρικών φαινομένων και προσδιορίστηκαν προς επίλυση πρακτικά προβλήματα που προκύπτουν.
Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Βασίλης Παπαδόπουλος