21 Σεπ 2017

Συνεδριάζει η επιτροπή ποιότητα ζωής στον δήμο Βέροιας


Image result for δημος βεροιαςΓραφείο Νομικών Συμβούλων Δήμου Βέροιας & Τμήμα Αδειών Καταστημάτων & Εμπορίου
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. αριθμ.501/Α.Π./7636/ 06-03-2017 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, Μητροπόλεως 46, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, σε τακτική Συνεδρίαση, που θα γίνει στις 29-09-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 με θέμα ημερήσιας διάταξης, τα εξής:

Θέμα
1ο
Εισήγηση της Ε.Π.Ζ για “Σύσταση και έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Κυριακάτικης αγοράς της Τ.Κ. Ριζωμάτων της Δ.Ε. Μακεδονίδος του Δήμου Βέροιας”.
Θέμα
2ο
Έγκριση ή μη χορήγησης αδείας για παράταση του ωραρίου λειτουργίας μουσικής ή/και μουσικών οργάνων χαμηλής ισχύος στην Ξενοφώνη Ανδρουλάκη  του Ξενοφών για το κατάστημά της στην Τοπική Κοινότητα  Αγίας Μαρίνας.
Θέμα
3ο
Προσωρινή διακοπή (αφαίρεση άδειας) λειτουργίας μουσικών οργάνων της εταιρείας  «Πιτούλιας Βασίλειος και ΣΙΑ Ο.Ε.» (“VOICE”, οδός Έλλης 5).
Θέμα
4ο
Προσωρινή διακοπή λειτουργίας μουσικών οργάνων του Ιωάννη Μπεκιάρη του Κυπαρίσση (“Ρόδι”, οδός Ιπποκράτους 14).
Θέμα
5ο
Ανάκληση ή μη αδείας ίδρυσης & λειτουργίας της επιχείρησης μαζικής εστίασης παρασκευής & προσφοράς πρόχειρου γεύματος του Παναγιώτη Πατρίκα του Νικολάου (“ΚΙΒΩΤΟΣ”, Παν. Τσαλδάρη 38).
Θέμα
6ο
Ανάκληση ή μη αδείας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος καφετέριας του Λαζάρου Δουλγερίδη του Παναγιώτη (“Nota – Note”, Λεωφ. Ανοίξεως 100).


Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ


                                                          ΘΕΟΦΙΛΟΣ  ΚΟΡΩΝΑΣ