20 Σεπ 2017

Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχώνΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ Αιγίνιο 19-9-2017 
ΤΜΗΜΑ ΚΕΠ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Συγκεκριμένα το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται:

Α) σε εξακόσια (600) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) ετησίως και
Β) σε τριακόσια (300) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) και του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (4.700,00 €).

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογουμένου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων από κάθε πηγή. Η παραπάνω κατά περίπτωση εισοδηματική ενίσχυση δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με βάση το οποίο χορηγείται αυτή.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να καταθέσουν οι δικαιούχοι είναι τα εξής:
1.Αίτηση δικαιούχου

2. φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

3.Βεβαίωση τόπου κατοικίας του δικαιούχου, από την οποία

να προκύπτει η επί διετία τουλάχιστον συνεχής διαμονή του σε συγκεκριμένη

ορεινή και μειονεκτική περιοχή

4.Αντίγραφο εκκαθαριστικού 2017

5.Υπεύθυνη Δήλωση ω.1599/1986, περί της μη είσπραξης της οικονομικής

ενίσχυσης άλλη φορά για την ίδια οικογένεια

6.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

7.Λογαριασμός τράπεζας ( με το όνομα του δικαιούχου πρώτο όνομα στο λογαριασμό)

*** Αφορά τις παρακάτω κοινότητες του Δήμου Πύδνας Κολινδρού Πιερίας


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

Τοπική Κοινότητα Καστανέας

Τοπική Κοινότητα Λιβαδίου

Τοπική Κοινότητα Ρυακίων


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΔΝΑΣ

Τοπική Κοινότητα Αλωνίων

Τοπική Κοινότητα Παλαιόστανης

Τοπική Κοινότητα Σφενδαμίου

Πληροφορίες και υποβολή αίτησης στα ΚΕΠ