16 Αυγ 2017

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Βέροιας

Image result for απαγόρευση κυκλοφορίαΑποβλέποντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη
των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά τη διάρκεια
Λιτανείας και εκδηλώσεων Iεράς Μητρόπολης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας την
Παρασκευή 18-08-2017 και Σάββατο 19-08-2017, στην πόλη της Νάουσας,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Άρθρο 1ο

1. Την απαγόρευση κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης την Παρασκευή 18-08-2017
και από ώρες 18:00 ́ έως 22:00 ́, στις οδούς Αγίου Αθανασίου, Γαρέφη, Πλατεία Αλωνίων,
Αγίου Θεοφάνους, Τσάμη Καρατάσου, Δημαρχίας, Κωνσταντινίδη, Πλατεία Καρατάσου,
Στουγιανάκη, καθώς και στην Πλατεία Παναγίας και μόνον κατά το χρονικό διάστημα
διέλευσης της Λιτανείας της Τίμιας Κάρας του Οσίου Θεοφάνους, Πολιούχου της Νάουσας.
2. Την απαγόρευση κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης το Σάββατο 19-08-2017, από
ώρες 07:00 ́ έως 13:00 ́, στην οδό Λάππα, από τη συμβολή της με την οδό Αγίου
Αθανασίου έως τη συμβολή της με την οδό Καραβαγγέλη, καθώς και στην οδό Αγίου
Αθανασίου, έμπροσθεν του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ναούσης, προκειμένου
εγκαινιαστεί το Μητροπολιτικό Κέντρο Πολιτισμού «ΠΑΝΤΑΝΑΣΑ» , έναντι Ιερού Ναού.

Άρθρο 2ο

- Η κυκλοφορία των οχημάτων, κατά τις ανωτέρω ώρες, θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες
οδούς, με μέριμνα του Αστυνομικού Τμήματος Νάουσας.
- Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με μέριμνα του Δήμου
Νάουσας.
- Το Αστυνομικό Τμήμα Νάουσας εξουσιοδοτείται στη λήψη επιβαλλόμενων μέτρων τροχαίας
και στην αστυνόμευση τοποθέτησης απαραίτητης σήμανσης.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Βέροια, 16 Αυγούστου 2017

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Υπ.Αρίθμ. 67/2017

2
Άρθρο 3ο

- Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 458 του Π.Κ., και τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του
Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».

Άρθρο 4ο

- Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με την δημοσίευσή της, τα δε οριζόμενα από αυτή
μέτρα ισχύουν από της τοποθέτησης των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός εάν, κατά το
χρόνο ισχύος του παραπάνω μέτρου, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.-