ΛΑΪΚΟΥΡΑ-NEWS: Διαψεύδει η ΔΕΗ αυξήσεις στα αγροτικά τιμολόγια...

17 Αυγ 2017

Διαψεύδει η ΔΕΗ αυξήσεις στα αγροτικά τιμολόγια...

ΔΕΗ«Η ΔΕΗ διευκρινίζει σχετικά με δημοσιεύματα που αναφέρονται σε διαμαρτυρίες αγροτών από...
την περιοχή της Λάρισας περί αυξήσεως των αγροτικών τιμολογίων και ειδικότερα του τέλους υπέρ ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ότι ουδεμία αύξηση αγροτικών τιμολογίων ή ΕΤΜΕΑΡ έχει πραγματοποιηθεί.»...