22 Αυγ 2017

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Βέροια

Image result for απαγόρευση κυκλοφορίαςΑποβλέποντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη
των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη διάρκεια
πραγματοποίησης του 2ου Φεστιβάλ Παράδοσης, από τις 23-08-2017 έως 27-08-2017,
που θα λάβουν χώρα εκδηλώσεις σε διάφορα σημεία στην πόλη της Βέροιας,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την απαγόρευση κυκλοφορίας παντός είδους οχημάτων:
1. Την Τετάρτη 23-08-2017 και κατά τις ώρες από 19:30 ́ έως 22:00 ́, ως εξής :
(α) Επί της οδού Μητροπόλεως, από τη συμβολή της με την οδό Μάρκου Μπότσαρη έως
τη συμβολή της με την οδό Βενιζέλου.
(β) Επί της οδού Μεραρχίας, από τη συμβολή της με την οδό Κεντρικής έως τη συμβολή
της με την οδό Μητροπόλεως.
(γ) Επί της οδού Ελευθερίας, από τη συμβολή της με την οδό Γοργοποτάμου έως τη
συμβολή της με την οδό Μητροπόλεως.
(δ) Επί της οδού Τρύφωνος, από τη συμβολή της με την οδό Κεντρικής έως τη συμβολή
της με την οδό Μητροπόλεως.
(ε) Επί της οδού Αγίου Δημητρίου, από τη συμβολή της με την οδό Ανοίξεως έως τη
συμβολή της με την οδό Μητροπόλεως,
λόγω παρέλασης πολιτιστικών συλλόγων και χορευτικών συγκροτημάτων από την Πλατεία
Ρακτιβάν έως την Πλατεία Δημαρχείου Βέροιας.
2. Την Πέμπτη 24-08-2017, από ώρες 20:30 ́ έως 21:00 ́, ως εξής:
(α) Επί της οδού Ζωναρά, από τη συμβολή της με την οδό Σταδίου έως τη συμβολή της με
την οδό Αισχύλου.
(β) Επί της οδού Ξενοφώντος, από τη συμβολή της με την οδό Αισχύλου έως τη συμβολή
με την οδό Σωκράτους.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Βέροια, 22 Αυγούστου 2017

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Υπ. Αρίθμ. 67/2017

2

(γ) Επί της οδού Αισχύλου, από τη συμβολή της με την οδό Ξενοφώντος έως τη συμβολή με
την οδό Γεωργίου Παπανικολάου,
λόγω πολιτιστικών εκδηλώσεων στον περιβάλλοντα χώρο του 4ου Δημοτικού Σχολείου
Βέροιας.
3. Την Παρασκευή 25-08-2017, από ώρες 20:30 ́ έως 21:00 ́ στην οδό Θερμοπυλών, από
τη συμβολή της με την οδό Τραπεζούντος έως τη συμβολή της με την οδό Ακροπόλεως, λόγω
πολιτιστικών εκδηλώσεων στον περιβάλλοντα χώρο των αθλητικών εγκαταστάσεων της
περιοχής Προμηθέα (περιοχή Εβραϊκά Μνήματα).
4. Την Κυριακή 27-08-2017, από ώρες 20:30 ́ έως 21:00 ́ στην οδό Μαυρομιχάλη, από τη
συμβολή της με την οδό Γεωργίου Σεφέρη έως την οδό Μάρκου Μπότσαρη, λόγω
παρέλασης πολιτιστικών συλλόγων και χορευτικών συγκροτημάτων στην Πλατεία Ρακτιβάν.

Άρθρο 2ο

1. Η κυκλοφορία των οχημάτων, κατά τις ώρες της απαγόρευσης κυκλοφορίας στις παραπάνω
οδούς, θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων, με μέριμνα Τμήματος Τροχαίας Βέροιας.
2. Την Παρασκευή 25-08-2017, η παρέλαση πολιτιστικών συλλόγων και χορευτικών
συγκροτημάτων θα λάβει χώρα μόνο στην οδό Θερμοπυλών και οι συμμετέχοντες θα
διασχίσουν με δική τους ευθύνη την οδό Ακροπόλεως, με κατεύθυνση τις αθλητικές
εγκαταστάσεις, διαμέσου πεζοδρομίων και διαβάσεων.
3. Την Κυριακή 27-08-2017, η μετάβαση των συμμετεχόντων από την οδό Μ. Μπότσαρη εώς
την πλατεία Ρακτιβάν θα πραγματοποιηθεί με δική τους ευθύνη, διαμέσου πεζοδρομίων
και διαβάσεων.

Άρθρο 3ο

Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 458 του Π.Κ., και τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του
Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».

Άρθρο 4ο

Η ισχύς της παρούσας απόφασης, αρχίζει με την δημοσίευσή της, τα δε οριζόμενα από αυτή
μέτρα, ισχύουν από της τοποθέτησης των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός εάν κατά το
χρόνο ισχύος του παραπάνω μέτρου, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.-


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Χρήστος ΣΙΜΟΥΛΗΣ
Αστυνομικός Διευθυντής