1 Ιουλ 2017

Οι μισθωτοί αυξήθηκαν αλλά η παραγωγικότητα έπεσε


Οι μισθωτοί αυξήθηκαν αλλά η παραγωγικότητα έπεσε Οι μισθωτοί αυξήθηκαν αλλά η παραγωγικότητα έπεσε Το οξύμωρο της αύξησης της μισθωτής εργασίας κατά 2,1% το 2016 η οποία όμως οδήγησε σε μείωση αντί για αύξηση της παραγωγικότητας εργασίας περιγράφει στην έκθεση του για την νομισματική πολιτική 2016 -2017 ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας. Κανονικά όταν αυξάνεται η μισθωτή εργασία και άρα ο εργαζόμενος αποκτά σταθερή σχέση εργασίας και αμοιβή η παραγωγικότητα αυξάνεται . ¨Όπως παρατηρεί η Τράπεζα της Ελλάδας οι πολλαπλές αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις που έχουν γίνει από το 2010 έχουν ελαστικοποιήσει υπερβολικά την αγορά, με αποτέλεσμα η αμοιβή ενός μισθωτού σήμερα να είναι μικρότερη από κάποιον που εργάζονταν με σύμβαση μερικής απασχόλησης πριν από την κρίση.