29 Ιουλ 2017

Πολυνομοσχέδιο ΟΤΑ: Ποιες νέες ειδικότητες εντάσσονται στο επίδομα ανθυγιεινής εργασίας


Η ένταξη επιπλέον κατηγοριών στην καταβολή επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας και η παροχή μέσων ατομικής προστασίας περιλαμβάνεται στο ...
πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για τους ΟΤΑ, το οποίο ψηφίστηκε χθες στη Βουλή.

Ειδικότερα, τα επιδόματα που θα λαμβάνουν είναι σε τρεις οικονομικές κλίμακες, με ανώτερη τα 150 ευρώ, ακολουθεί η δεύτερη με 70 και η τρίτη με 35 ευρώ.

Σύμφωνα με το άρθρο 98:

το επίδομα των 150 ευρώ το μήνα το δικαιούται το προσωπικό που απασχολείται στην καθαριότητα, οι απολυμαντές, οι εργάτες και τεχνίτες βιολογικού καθαρισμού, οι υδραυλικοί, τεχνίτες και εργάτες που απασχολούνται στην κατασκευή και συντήρηση δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και τηλεθέρμανσης, στα αντλιοστάσια αποχέτευσης, το νοσηλευτικό προσωπικό, οι οδηγοί, χειριστές και εργάτες αποφρακτικών μηχανημάτων, καθώς και οι εργάτες καθαριότητας των νεκροταφείων.
το επίδομα των 70 ευρώ το μήνα το δικαιούνται οι ηλεκτροσυγκολητές, εργάτες και τεχνίτες ψεκασμού, οι μηχανοτεχνίτες, οι ηλεκτροτεχνίτες, οι βαφείς και οι φανοποιοί.
το επίδομα των 35 ευρώ το μήνα θα το λαμβάνει το εποπτικό προσωπικό (μηχανικοί ΠΕ και ΤΕ) που απασχολείται στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.
Το επίδομα καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι προσφέρουν υπηρεσία σε πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους και στις ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή του. Επίσης καταβάλλεται, για όσο διάστημα οι δικαιούχοι υπάλληλοι τελούν  σε θεσμοθετημένες άδειες.

Τέλος οι δικαιούχοι του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής  εργασίας, σύμφωνα με διατάξεις νόμων και υπουργικών αποφάσεων που βρίσκονται σε ισχύ, δεν θίγονται