5 Ιουλ 2017

Περισσότερες θέσεις απασχόλησης από τις εισηγμένες επιχειρήσεις

Περισσότερες θέσεις απασχόλησης από τις εισηγμένες επιχειρήσειςΣυνεχίστηκε και το 2016, αλλά με χαλαρότερο ρυθμό, η αύξηση της απασχόλησης στις εισηγμένες εταιρείες του Ελληνικού Χρηματιστηρίου, με το σύνολο αυτών να δείχνει ενίσχυση του έμψυχου δυναμικού κατά 826 άτομα. Έτσι, οι εισηγμένες κατάφεραν το διάστημα 2014-2016 να αυξήσουν κατά περίπου 4 χιλιάδες τις θέσεις εργασίας, ύστερα από μία τριετία συνεχούς μείωσης, ήτοι το διάστημα 2011-2013.
Η εξέλιξη αυτή αποδεικνύει ότι τα σημάδια ανάκαμψης στην ελληνική οικονομία που είχαν διαφανεί στο τέλος του 2014 και κυρίως μέσα στο 2015, παρά το έντονα αρνητικό κλίμα που ακολούθησε, αφενός έκαναν τις εταιρείες να ακολουθήσουν μια στρατηγική επένδυσης σε ανθρώπινο δυναμικό προβλέποντας την αντιστροφή της ύφεσης, αφετέρου η καλύτερη πορεία των εταιρειών είχε βασιστεί και σε αυτή την ίδια την ενίσχυση με νέα άτομα. Βέβαια, δεν πρέπει να μας διαφεύγει και το γεγονός της σημαντικής μείωσης των μισθών ειδικά για τους νεοεισερχόμενους στον εργασιακό στίβο, σύμφωνα με την "Ναυτεμπορική”.
Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της χρήσης 2016 για 181 μητρικές εισηγμένες εταιρείες (εξαιρουμένου του χρηματοοικονομικού τομέα), η μεγάλη μείωση των θέσεων εργασίας κατά περίπου 25,5% που είχε σημειωθεί την τριετία 2011 - 2013 αντιστράφηκε σε αύξηση 1,9% μέσα στο 2014 και συνεχίστηκε με περαιτέρω άνοδο 2,8% μέσα στο 2015 και κατά 1,2% το 2016. Διαπιστώνεται μία κάμψη του ρυθμού πέρυσι, η οποία φυσικά αποδίδεται στη στασιμότητα των επενδύσεων και προσλήψεων λόγω των capital controls, αλλά κυρίως της αργοπορίας των αξιολογήσεων του προγράμματος στήριξης και της αποδέσμευσης των δόσεων οι οποίες τονώνουν μερικώς και την πραγματική οικονομία.