10 Ιουλ 2017

Ευχαριστήριο από τον Απόστολο Εμμανουηλίδη στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Βέροιας

Αισθάνομαι την ανάγκη και την υποχρέωση να ευχαριστήσω από καρδιάς και δημόσια το διοικητικό και το νοσηλευτικό προσωπικό, και τους γιατρούς του Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας, στο οποίο νοσηλεύτηκα.
Ιδιαιτέρως τον διοικητή του Νοσοκομείου κ. Μαυρογιώργο , την διευθύνουσα καθώς το προσωπικό του ακτινολογικού και μικροβιολογικού τμήματος. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην προϊσταμένη και το νοσηλευτικό προσωπικό του χειρουργικού τμήματος.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στις δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε, με τις μειώσεις μισθών, τις ελλείψεις προσωπικού και τα γενικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει το εθνικό σύστημα υγείας, γνώρισα ανθρώπους που εξακολουθούν με κάθε δυνατό τρόπο και μέσα να επιτελούν το έργο τους. Ανθρώπους που θαύμασα και δεν θα τους ξεχάσω γιατί ΝΑΙ υπάρχουν και είναι εκεί μέσα στο Γ.Ν.Β..
Εγκάρδιες ευχαριστίες στον διευθυντή του χειρουργικού τμήματος κ. Δεμερτζίδη και τους βοηθούς του για την άριστη και άψογη εκτέλεση της επέμβασης στην οποία υπεβλήθηκα.
Θέλω να διαβεβαιώσω ότι θα είμαι συμπαραστάτης σε οτιδήποτε χρειαστούν μέσα από τον θεσμικό μου ρόλο.

Με εκτίμηση
Εμμανουηλίδης Απόστολος