29 Ιουλ 2017

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους και σε Υπηρεσίες Ασύλου

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους και σε Υπηρεσίες Ασύλου
Ξεκίνησε την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017  μέχρι και την Τρίτη 8 Αυγούστου 2017 και ώρα 12η μεσημβρινή, η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους,
εγγεγραμμένους στο μητρώο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, 1.639 θέσεις πλήρους απασχόλησης, που δημιουργούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας σε Δήμους και σε Υπηρεσίες Α' υποδοχής, Ασύλου και Διαχείρισης προσφυγικών ροών - (Β΄κύκλος).

Ιστοσελίδα προγράμματος του ΟΑΕΔ