23 Μαΐ 2017

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ VENUS GROWERS ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΠΩΣ ΕΝΔΙΑΦΈΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
1.     Πρωτότυπο Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας και μια  φωτοτυπία,
2.     Α.Φ.Μ. (σε φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας  η της βεβαίωσης απόδοσης),
3.     Αρ. Μητρώου ΙΚΑ (φωτοτυπία από ατομικό λογαριασμό),
4.     Α.Μ.Κ.Α. (σε φωτοτυπία),
5.     Επικυρωμένο αντίγραφο Πιστοποιητικού  υγείας εργαζομένων σε εργοστάσια
υγειονομικού ενδιαφέροντος
6.     Βιβλιάριο  καταθέσεων Τράπεζας Πειραιώς σε φωτοτυπία(πρώτο το όνομα του εργαζόμενου),
7.     Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (από λογαριασμό ΔΕΗ ή κινητής τηλεφωνίας)
ΕΠΙΠΛΕΟΝ:
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ:
-         Ασφαλιστική ενημερότητα ΟΓΑ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ:
-         ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ άδειες παραμονής και εργασίας,
-         ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ
ΚΑΙ β)

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ VENUS GROWERS ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΠΩΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ
ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΟΔΗΓΩΝ ΚΛΑΡΚ
-          
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ : Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου ή βεβαίωση αναγγελίας

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2331023311, εσωτερικό 141,146,147 για το εργοστάσιο της Βέροιας και 2333026220για το εργοστάσιο της Αλεξάνδρειας.

Με εκτίμηση,

Το τμήμα προσωπικού του
Α.Σ. Βέροιας VENUS GROWERS