13 Μαΐ 2017

O Aγροτικός συνεταιρισμός ΒΕΡΟΙΑΣ VENUS ζητάει προσωπικό


Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ VENUS GROWERS ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΠΩΣ ΕΝΔΙΑΦΈΡΕΤΑΙ
ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΣΤΑ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΕΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
1.     Αστυνομική ταυτότητα (σε φωτοτυπία),
2.     Α.Φ.Μ. (σε φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας  η της βεβαίωσης απόδοσης),

3.     Αρ. Μητρώου ΙΚΑ (φωτοτυπία το δελτίο απογραφής),
4.     Α.Μ.Κ.Α. (σε φωτοτυπία),
5.     Πιστοποιητικό υγείας εργαζομένων σε εργοστάσια
υγειονομικού ενδιαφέροντος (επικυρωμένο αντίγραφο),
6.     Φωτοτυπία Βιβλιαρίου καταθέσεων Τράπεζας Πειραιώς (εάν υπάρχει με πρώτο όνομα του εργαζόμενου),
ΕΠΙΠΛΕΟΝ:
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ:
-         Ασφαλιστική ενημερότητα ΟΓΑ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ:
-         ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ άδειες παραμονής και εργασίας,
-         Διαβατήριο.
Τηλέφωνα επικοινωνίας:  Βέροια, 2331023311, εσωτερικό: 141,146,147 , Αλεξάνδρεια:2333026220

Β)
Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ VENUS GROWERS ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΠΩΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ
ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΟΔΗΓΩΝ ΚΛΑΡΚ
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2331023311, εσωτερικό 141,146,147 για το εργοστάσιο της Βέροιας και 2333026220 για το εργοστάσιο της Αλεξάνδρειας