11 Μαΐ 2017

Δήμος Βέροιας- Τοποθέτηση των ειδικών κάδων στα καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων

Επεκτάθηκε το πιλοτικό πρόγραμμα διαχείρισης κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών

προϊόντων με την τοποθέτηση ειδικών κάδων συλλογής κενών συσκευασιών στα

καταστήματα πώλησης γεωργικών φαρμάκων και σε αγροτικούς συνεταιρισμούς του Δήμου.

Η τοποθέτηση των ειδικών κάδων στα καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων

ενισχύει στους στόχους του πιλοτικού προγράμματος, για την προστασία του περιβάλλοντος

και της δημόσιας υγείας μέσω της αποτροπής της ανεξέλεγκτης απόρριψης κενών

συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Οι κάτοχοι κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων μπορούν να παραδώσουν

δωρεάν τις κενές συσκευασίες που έχουν στην κατοχή τους και έχουν υποβληθεί στη

διαδικασία του τριπλού ξεπλύματος σύμφωνα με τους κανόνες του πιλοτικού

προγράμματος, οποιαδήποτε στιγμή του χρόνου στα καταστήματα πώλησης γεωργικών

φαρμάκων και στον αγροτικό συνεταιρισμό, που αναφέρονται παρακάτω, ανεξάρτητα από

τη συλλογή που διοργανώνει η υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Βέροιας.

Για το έτος 2017 η πρώτη 1 η συλλογή θα πραγματοποιηθεί στις 29-30 Μαΐου, το σχετικό

πρόγραμμα έχει ήδη ανακοινωθεί στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και υπάρχει

αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου Βέροιας

http://www.veria.gr/new/index.php/news/deltia-tupou/366- 1-2017.

Ειδικούς κάδους διαθέτουν ήδη τα καταστήματα :

1. Γεωφορία, Αποστολίδης Γρηγόριος, στη Βέροια (νέα περιφερειακή οδός Βέροιας –

Νάουσας)

2. Βράνας Χρήστος, Αριστοτέλους 165 Γ’, Μακροχώρι

3. Νικολαϊδής Κωνσταντίνος στην Πατρίδα

4. Τσεσμελής Χαράλαμπος, 7,5 km προς Άγιο Γεώργιο

Το προσεχές διάστημα ειδικοί κάδοι θα τοποθετηθούν στον Αγροτικό Συνεταιρισμό

Αλιάκμονα και στα καταστήματα :

1. Γιουβανίτσκα Μαρία, Βεργίνα

2. Γουλσουζιάδης Ηρακλής, Σταδίου 80, Βέροια

3. Ιωαννίδης Κωνσταντίνος, Τριπόταμος

4. Ταϊπλιάδης Κωνσταντίνος, Πατρίδα

5. Σβαρνόπουλος Αντώνιος, Ριζώματα

Πλέον δεν υπάρχει δικαιολογία «Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε το σήμερα καλύτερο…»

Ο Αντιδήμαρχος

Καθαριότητας – Ανακύκλωσης – Περιβάλλοντος – Πολ. Προστασίας –

Ζωικής Παραγωγής – Προστασίας και Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων

Παπαδόπουλος Βασίλειος