29 Μαΐ 2017

Ποιοτικός έλεγχος νερού και ενημέρωση στο Σχολείο της Αγ. Μαρίνας από τη ΔΕΥΑΒέροιας

Με δειγματοληψία και ανάλυση του νερού τους ολοκληρώθηκε η ενημέρωση-παρουσίαση

του κύκλου του νερού στην περιοχή μας, του έργου, των παρεχόμενων υπηρεσιών της Δημοτικής

Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας (ΔΕΥΑΒ) και του τρόπου με τον οποίο

υδροδοτείται η Τοπική Κοινότητα, στο Δημοτικό Σχολείο της Αγ. Μαρίνας (η οποία είχε

προηγηθεί μερικές εβδομάδες πριν).

Η δειγματοληψία, η ανάλυση του νερού και η σχετική ενημέρωση έγινε στο χώρο του

σχολείου με χρήση κινητού εξοπλισμού (της επιχείρησης), στους μαθητές και τους δασκάλους

τους, κύριο Ευστάθιο Λαζαρίδη (Δ/ντή) κυρίες Ελένη Ταϊπλιάδου και Αντωνία Θυμιοπούλου, από

τον Προϊστάμενο του Γραφείου Ποιοτικού Ελέγχου κ. Ιωάννη Παντερμαράκη και τον

Προϊστάμενο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων της επιχείρησης κ. Γεώργιο Μαυρίδη.

Οι μικροί μαθητές και οι δάσκαλοί τους ενημερώθηκαν για τον ποιοτικό έλεγχο του νερού

στην περιοχής τους και πήραν απαντήσεις στις απορίες τους από τα στελέχη της επιχείρησης.

Το Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων της ΔΕΥΑΒ εφαρμόζει με επιτυχία εδώ

και πολλά χρόνια ένα πρόγραμμα γνωριμίας, των μαθητών (και όχι μόνο) του Δημοτικού,

Γυμνασίου και Λυκείου με την επιχείρηση και ενημέρωσή τους για το έργο της, το νερό και το

περιβάλλον.