10 Μαΐ 2017

Η εταιρία ΧΥΜΟΦΡΟΥΤ Ε.Π.Ε. με έδρα στο Σταυρό Ημαθίας ζητάει προσωπικό

Η Κονσερβοποιία  ΧΥΜΟΦΡΟΥΤ Ε.Π.Ε. με έδρα στο Σταυρό Ημαθίας ενημερώνει ότι δέχεται αιτήσεις εργασίας για εποχιακό προσωπικό, για εργαλειοεπισκευαστές και για ηλεκτρολόγους.
Απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα σε φωτοτυπίες :

1)      Α.Φ.Μ.
2)      Α.Μ.Κ.Α.
3)      Ταυτότητα
4)      ΑΜ ΙΚΑ  ή  Ασφαλιστική Ενημερότητα ΟΓΑ
5)      Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού
6)      Πιστοποιητικό Υγείας Εργαζομένων

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 23311 00440
E-mail :  account@hymofruit.gr