3 Μαΐ 2017

Δηλώσεις για τον παγετο ανακοίνωσε ο δήμος Βέροιας

Το διάστημα 21-22 Απριλίου 2017 σημειώθηκε παγετός που έπληξε δενδρώδεις

καλλιέργειες (ακτινίδια) στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Βέροιας.

Οι αγρότες των οποίων οι καλλιέργειες επλήγησαν καλούνται να καταθέσουν δηλώσεις,

έως την Παρασκευή 12 Μαΐου 2017, στο γραφείο 3 του Δήμου Βέροιας, στον κ.

Σιδηρόπουλο Αθανάσιο.

Ο ανταποκριτής

Αθανάσιος Σιδηρόπουλος