8 Μαΐ 2017

Στην Αθήνα για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ο Δήμαρχος Βέροιας και ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΒ.

Την Πέμπτη 04 Μαΐου 2017 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η  συνάντηση του Δημάρχου Βέροιας κ. Κωνσταντίνου Βοργιαζίδη, του Προέδρου του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒ κ. Γεωργίου Ορφανίδη, με τον Πρόεδρο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠ&Δ) κ. Κωνσταντίνο Βαρλαμίτη στα γραφεία του Ταμείου. Σκοπός της επίσκεψης ήταν η αναζήτηση χρηματοδότησης των μελετών που συνέταξε η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευση Αποχέτευσης Βέροιας (ΔΕΥΑΒ), για την κατασκευή έργων από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στη σύσκεψη αυτή συμμετείχαν ακόμη ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες κ. Ηλίας Μοναχολιάς, ο Διευθυντής Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων κ. Στέλιος Ροντήρης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) κ. Βασίλειος Τσολακίδης και ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΒέροιας κ. Θωμάς Αχτσής.
Στη συνάντηση συζητήθηκε η τεχνική υποστήριξη για την «ωρίμανση» των μελετών πέντε μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών παραγωγής ρεύματος της ΔΕΥΑΒ και η χρηματοδότηση τόσο των πέντε υδροηλεκτρικών έργων, όσο και του φωτοβολταϊκού πάρκου που προγραμματίζει η ΔΕΥΑΒ να κατασκευάσει στο χώρο του βιολογικού της καθαρισμού. Κατά τη συζήτηση υπήρξε η πρόταση από την «ΔΕΗ Ανανεώσιμες», για την από κοινού κατασκευή και εκμετάλλευση των έργων παραγωγής ενέργειας, μέσω της σύστασης κοινής εταιρείας (η οποία θα πρέπει να συσταθεί για το σκοπό αυτό) με τη ΔΕΥΑΒ. Η πρόταση αυτή πρόκειται να αξιολογηθεί κατάλληλα από τη ΔΕΥΑΒ μετά και την παροχή περισσότερων σχετικών πληροφοριών.
Στη συνέχεια υπήρξε ενημέρωση για την πορεία δημοσίευσης στο ΦΕΚ, της Υπουργικής Απόφασης σύμφωνα με την οποία θεσμοθετείται το «Virtual Net Metering» (εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας), προκειμένου ο Δήμος Βέροιας να μπει σε διαδικασία μελέτης και κατασκευής φωτοβολταϊκών πάρκων σε αγροτεμάχιο το οποίο έχει ήδη δεσμεύσει για το σκοπό αυτό.