4 Μαΐ 2017

Ανακοίνωση σωματείου εργαζομένων Γ.Ν. Ημαθίας

Οι   εργαζόμενοι του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας, Οργανική Μονάδα Βέροιας και Οργανική Μονάδα Νάουσας, διαμαρτύρονται έντονα και επιφυλάσσονται για περαιτέρω ενέργειες, λόγω της άνισης μεταχείρισης τους σε σχέση με συναδέλφους άλλων Κρατικών Νοσοκομείων της Ελλάδας. Διαμαρτύρονται λόγω της μη καταβολής της αμοιβής τους, για εργασία νυχτερινή, αργιών και εξαιρέσιμων, των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2017.
Δυστυχώς φαίνεται ότι ορισμένοι κρατικοί φορείς δεν γνωρίζουν ότι τα Νοσοκομεία λειτουργούν όλες τις ημέρες και νύχτες καθ' όλη την διάρκεια του έτους.
Καλούμε το Υπουργείο Υγείας να λάβει άμεσα πρωτοβουλία έτσι ώστε να αρθεί το αδιέξοδο και να λυθεί το πρόβλημα ΆΜΕΣΑ έως 15/05/2017

   

ΕΚ  ΜΕΡΟΥΣ  ΤΩΝ  Δ.Σ.

              

       ΟΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΙ               ΟΙ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

ΙΩΑΝΝΑ  ΜΠΡΑΝΙΩΤΟΥ          ΑΣΗΜΙΝΑ ΛΙΜΝΙΔΟΥ
(ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ)                                                    (ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ)  
ΕΛΕΝΗ ΚΕΧΑΓΙΑ                 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  ΤΣΙΟΚΑ 
(ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ)          (ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ)