4 Μαΐ 2017

«Αρχαιρεσίες της 20-04- 2017 για την ανάδειξη Δ.Σ. της Τ.Δ. Ημαθίας».

Σας γνωρίζουμε ότι την 20-04- 2017 πραγματοποιήθηκαν με απόλυτη επιτυχία και

συμμετοχή μελών μας, οι αρχαιρεσίες της Τοπικής Διοίκησης Ημαθίας, από τις οποίες εκλέχθηκαν

τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Την 27-04- 2017 συνήλθε το Δ.Σ. και συγκροτήθηκε σε σώμα, ως κατωτέρω :

1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ Γεώργιος

2. Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΜΠΟΥΤΣΗΣ Παναγιώτης

3. Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΧΑΡΤΟΜΑΤΣΙΔΗΣ Ιάκωβος

4. Γ΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΚΟΡΑΚΑΣ Μιχαήλ

5. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΜΠΑΚΟΛΑ Μαλαματή

6. ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΚΟΣΤΟΓΛΙΔΟΥ Χάρη

7. ΤΑΜΙΑΣ : ΠΙΠΙΛΑΣ Θωμάς

8. ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑ : ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ Γεωργία

9. ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ : ΣΥΡΣΥΡΗΣ Φώτιος

Κατά τη διενέργεια των αρχαιρεσιών, μας τίμησαν με την παρουσία τους ο Διευθυντής της

Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας και μέλος μας Αστυνομικός Διευθυντής ΣΙΜΟΥΛΗΣ Χρήστος, ο

Διοικητής της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας

Αστυνομικός Υποδιευθυντής ΚΟΥΓΚΑΣ Διονύσιος, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών


Υπαλλήλων Ν. Ημαθίας κ. ΜΟΥΡΤΗΣ Απόστολος και ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας

Συνοριακών Φυλάκων κ. ΧΑΡΕΛΑΣ Παναγιώτης, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και μελλοντικής

αγαστής συνεργασίας προς όφελος των συναδέλφων (εν ενεργεία και εν αποστρατεία) και των

πολιτών γενικότερα.Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ Γεώργιος ΜΠΑΚΟΛΑ Μαλαματή