8 Απρ 2017

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΕΧΚΣ


Κατά την επίσκεψη του ΓΓΑ κ Ιούλιου Συνοδινού στα γραφεία του Ε Χ Κ Σελίου, αφού του έγινε λεπτομερής ενημέρωση από την Ε Δ α) για τα οικονομικά αποτελέσματα , ύστερα από την λειτουργία του φορέα κατά την χειμερινή περίοδο, β) για την πορεία των διοικητικών θεμάτων και υποθέσεων που είναι σε εξέλιξη, εκείνος επαναβεβαίωσε την πολιτική βούληση του ίδιου και του υπουργού αθλητισμού για την συνέχιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του και έθεσε τους στόχους προς υλοποίηση, από την επιτροπή διοίκησης, για την τρέχουσα περίοδο, με την διαβεβαίωση ότι ο ίδιος και οι υπηρεσίες της ΓΓΑ θα σταθούν αρωγοί στο έργο της.