5 Απρ 2017

ΔΤ Επίσκεψη κλιμακίου του ΣΥΡΙΖΑ στον Α.Σ. Επισκοπής


Εμφάνιση ΑΣ Επισκοπής.jpgΗ βουλευτής Φρόσω Καρασαρλίδου και κλιμάκιο του ΝΕ

Ημαθίας του ΣΥΡΙΖΑ επισκέφθηκαν το Αγροτικό Συνεταιρισμό

Επισκοπής Ανθεμίων στο πλαίσιο των επαφών με τους φορείς

και τους συνεταιρισμούς των αγροτών. Συζήτησαν θέματα που

αφορούν στην παραγωγή των ακτινιδίων και ροδάκινων, στην

αγορά και εμπορία των προϊόντων που διακινεί ο

συνεταιρισμός, τις επενδύσεις που γίνονται μέσω

επιχειρησιακών και μεταποιητικών προγραμμάτων. Η

βουλευτής τόνισε τις ενέργειες της κυβέρνησης για τον

εκσυγχρονισμό της αγροτικής παραγωγής και τη βελτίωση του

καθεστώτος λειτουργίας των αγροτικών συνεταιρισμών, καθώς

και την ενεργοποίηση των επενδυτικών προγραμμάτων με

σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων

ώστε αυτά να γίνουν πιο ανταγωνιστικά στη διεθνή