13 Απρ 2017

Ενημέρωση Κ. Καραπαναγιωτίδη και Γ. Μελλιόπουλου στη ΔΕΥΑΒέροιας από τον Γ. Ορφανίδη.

Τους επικεφαλείς των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Βέροιας, κύριο

Κωνσταντίνο Καραπαναγιωτίδη (Δύναμη Πολιτών) και Γεώργιο Μελιόπουλο (Λαϊκή

Συσπείρωση) δέχθηκε (χωριστά τον καθένα) τη Μ. Τετάρτη 12 Απριλίου 2017, στο κτίριο της

Διοίκησης της ΔΕΥΑΒέροιας, ο Πρόεδρος του ΔΣ της επιχείρησης κ. Γεώργιος Ορφανίδης. Η

επίσκεψη έγινε έπειτα από πρωτοβουλία – πρόσκληση του Προέδρου προς τους πολιτικούς

αρχηγούς, με σκοπό την ενημέρωσή τους σε θέματα της επιχείρησης, ενόψει της νέας διοίκησης.

Στην παρουσίαση πλαισίωσαν τον κ. Ορφανίδη, ο Γενικός Δ/ντής της επιχείρησης κ.

Θωμάς Αχτσής, η αναπληρώτρια Διοικητική-Οικονομική Δ/ντρια κ. Αικατερίνη Τσιαπάρα, ο

Τεχνικός Δ/ντής κ. Δημήτριος Δάσκαλος και ο Προϊστάμενος Επικοινωνίας και Δημοσίων

Σχέσεων κ. Γ. Μαυρίδης.

Ο Πρόεδρος παρουσιάζοντας την επιχείρηση αναφέρθηκε στην πορεία της, τη λειτουργία

της, την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών της, την διάθρωσή της, τις ιδιόκτητες

εγκαταστάσεις, την υλικοτεχνική υποδομή, το ολιγάριθμο προσωπικό, την οικονομική κατάσταση,

τα έργα που υλοποιεί (στις κοινότητες του Δήμου Βέροιας), τα έργα που προγραμματίζει (όπως το

δίκτυο αποχέτευσης στη Βεργίνα, την επέκταση της αποχέτευσης στο Μακροχώρι, την επέκταση-

ολοκλήρωση του τηλέλεγχου-τηλεχειρισμού στις κοινότητες που δεν έχουν, την ανανέωση μέρους

του δικτύου ύδρευσης της Βέροιας, κ.λ.π), τις μελέτες που έχει ολοκληρώσει ( για τα έργα

υποδομών στις κοινότητες, την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από τα δίκτυά της) και αυτές που

προγραμματίζει (επέκταση των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεών της), την αναβάθμιση του

λογισμικού και της μηχανογράφησης και την επέκταση των σημείων εξόφλησης των

λογαριασμών, προς εξυπηρέτηση των πελατών-καταναλωτών της επιχείρησης, ειδικά στις

κοινότητες.

Για την έναρξη αυτής της προσπάθειας αλλά και την επιτυχή ολοκλήρωσή της , ο κ.

Ορφανίδης ζήτησε για τη ΔΕΥΑΒ, την πολιτική στήριξη των δύο πολιτικών αλλά και του

συνόλου του πολιτικού φάσματος της πόλης και του Δημοτικού Συμβουλίου . «Στόχος μου είναι,

να δοθεί μια κατεύθυνση έργων στην επιχείρηση, ικανή να δώσει ρεαλιστική και μακρόχρονη

προοπτική», όπως χαρακτηριστικά δήλωσε.

Οι καλεσμένοι πολιτικοί παρακολούθησαν με ενδιαφέρον την παρουσίαση,

ενημερώθηκαν, έθεσαν ερωτήσεις και κράτησαν σημειώσεις, με τον κ. Κ. Καραπαναγιωτίδη να

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας, Κεντρικής 203 Τ. Κ. 59100. τηλ:2331078800-fax:2331025172

www.deyav.gr e-mail:deyav@otenet.gr Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

δηλώνει ότι, «η ΔΕΥΑΒ εκτελεί σημαντικό έργο, το οποίο αναγνωρίζεται αντικειμενικά, θα

βοηθήσω όσο μπορώ».

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειώσουμε ότι, η ενημέρωση των πολιτικών επικεφαλείς

των παρατάξεων θα συνεχιστεί από τον Πρόεδρο και τα στελέχη της επιχείρησης, ώστε να

αποκτήσουν ρεαλιστική άποψη για την ΔΕΥΑΒ και το έργο της.