19 Απρ 2017

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Νάουσας

Image result for Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της ΝάουσαςΑπό ώρα 15:00 ́ έως ώρα 18:00 ́ της 22-04-2017 την απαγόρευση της κυκλοφορίας παντός

είδους οχημάτων στη λωρίδα κίνησης των οδών από όπου θα διέρχονται οι δρομείς και μόνο κατά το

χρονικό διάστημα διέλευσής τους, ήτοι :

ι) για την διαδρομή των 5.000μ και 10.000μ από την οδό Μ. Αλεξάνδρου (χώρος εκκίνησης), Πεχλιβάνου,

Φιλ. Κοκκίνου, Σπ. Λαναρά, Σεφέρη, Στουμπάνων, Ηρωίδων, Αγ. Νικολάου, Αγ. Δημητρίου, Δημ.

Χρυσοχόου, Στ. Μπάλια, Π. Μελά, Ρ. Φεραίου, Γ. Κων/νίδη, Πλ. Καρατάσου, Στουγιαννάκη, Ζαφειράκη,

Δημαρχίας, Καρανάτσιου, Δεληδήμου, Ανταρτών, Αλωνιών, Λ. Ανοίξεως, Στ. Χωνού, Χρ. Πετρίδη, Μ.

Αλεξάνδρου (χώρος τερματισμού).

ιι) για την διαδρομή των 1000 μέτρων από την οδό Μ. Αλεξάνδρου (χώρος εκκίνησης), Βασ. Φιλλίππου, Πλ.

Καρατάσου, Βενιζέλου, Μ. Αλεξάνδρου (χώρος τερματισμού).

Β) Από ώρα 16:00 έως ώρα 21:00 της 22-04-2017 την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης

παντός είδους οχημάτων κατά την διάρκεια λιτανείας Ιεράς Εικόνας, στις οδούς Κατσουλάκη, από τη

συμβολή της με την οδό Λάππα έως τη συμβολή της με την οδό Ζαφειράκη, στην οδό Ζαφειράκη, από τη

συμβολή της με την οδό Κατσουλάκη έως τη συμβολή της με την οδό Χρ. Πετρίδη, στην οδό Χρ. Πετρίδη

και στην οδό Μεγ. Αλεξάνδρου, από τη συμβολή της με την οδό Χρ. Πετρίδη έως τη συμβολή της με την οδό

Φιλίππου.

Επίσης, την απαγόρευση της κυκλοφορίας στις ανωτέρω οδούς κατά τις ώρες 19.00 ́ έως 21.00 ́ και

μόνο κατά τον απολύτως αναγκαίο χρόνο διέλευσης της λιτανείας.

Άρθρο 2ο

α.-Η κυκλοφορία των οχημάτων κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας στις παραπάνω οδούς, θα

διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών με μέριμνα και φροντίδα του Αστυνομικού Τμήματος Νάουσας.

β.-Οι συμμετέχοντες θα κινούνται με ευθύνη τους στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, ακολουθώντας τις

υποδείξεις των τροχονόμων.

γ.-Το Αστυνομικό Τμήμα Νάουσας εξουσιοδοτείται για τη λήψη πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής

ασφάλειας, εφόσον απαιτηθεί.

δ.-Οι ρυθμιστικές πινακίδες θα τοποθετηθούν με μέριμνα του Δήμου Νάουσας.

Άρθρο 3ο

-Οι παραβάτες της παρούσης απόφασης διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου

420 του Π.Κ. και των άρθρων 3, 4, 52, 103, 104 του Ν. 2696/99 «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής

κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 4ο

-Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει μετά την δημοσίευσή της, τα δε οριζόμενα από αυτή μέτρα,

ισχύουν από της τοποθέτησης των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύος των

παραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.-