25 Απρ 2017

Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες του Κοινωνικού Τουρισμού...

ΟΑΕΔ
Οι οριστικοί πίνακες δικαιούχων-ωφελουμένων αλλά και παρόχων του κοινωνικού τουρισμού αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.

Στo...
site του οργανισμού υπάρχουν επίσης αναρτημένοι και οι οριστικοί πίνακες των αποκλειομένων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού του Οργανισμού, αλλά και το αρχείο των αποδεκτών ενστάσεων.

Σύμφωνα με τον οργανισμό, οι δικαιούχοι του Μητρώου δεν χρειάζεται να προσέρχονται στις υπηρεσίες του για την παραλαβή οποιουδήποτε εντύπου που να πιστοποιεί την επιλογή τους για τη συμμετοχή στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα, καθώς η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά με τη χρήση της Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού.

Η Επιταγή μπορεί να ενεργοποιηθεί έως τις 25 Απριλίου 2018.

Με αυτόν και μόνο τον αριθμό οι δικαιούχοι μπορούν να επικοινωνούν με το τουριστικό κατάλυμα που επιθυμούν από το Μητρώο Παρόχων για κρατήσεις δωματίων.

Με τη σειρά τους, οι πάροχοι ελέγχουν την ύπαρξη Επιταγής και την ενεργοποιούν.

Το Πρόγραμμα θα διαρκέσει 12 μήνες, από τις 26 Απριλίου 2017 έως τις 25 Απριλίου 2018.