30 Μαρ 2017

eTwinning συναντήσεις ΓΕΛ Μελίκης- 1ο ΓΕΛ Αλεξάνδρειας

Το σχολικό έτος 2016-17 το ΓΕΛ Μελίκης και το 1ο ΓΕΛ Αλεξάνδρειας συνεργάζονται υλοποιώντας ένα πρόγραμμα eTwinning με τίτλο “Let’s fun logic - Παιγνίδια Λογικής: Προγραμματίζω, Διασκεδάζω, Παίζω, Ζω ΛΟΓΙΚΑ”. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα συμμετέχουν επίσης και το Πειραματικό ΓΕΛ Παν. Κρήτης στο Ρέθυμνο, το IES Américo Castro de Huétor-Tájar, Granada, Ισπανία, το Escola Secundária Domingos Rebelo, Ponta Delgada, Πορτογαλία.
Την  Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017 η ομάδα eTwinning του ΓΕΛ Μελίκης υποδέχτηκε την αντίστοιχη ομάδα το 1ου ΓΕΛ Αλεξάνδρειας. Οι μαθητές και μαθήτριες συνεργάζονται από την αρχή του σχολικού έτους μέσα από τη Διαδικτυακή πλατφόρμα του Etwinning Live και του TwinSpace, δημιουργώντας παιχνίδια λογικής για συσκευές Android. Με την ευκαιρία της εκπαιδευτικής επίσκεψης είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν καλύτερα, να δουλέψουν σε διασχολικές ομάδες πάνω σε ένα κοινό project. Τη δράση αυτή τίμησε με την παρουσία της η Δ/ντρια του 1ου ΓΕΛ Αλεξάνδρειας κα Παπαποστόλου Γεωργία και συντόνισαν οι υπεύθυνοι καθηγητές: Γιάννης Σιταρίδης καθηγητής πληροφορικής του 1ου ΓΕΛ Αλεξάνδρειας και Ελένη Θεοδωρίδου, καθηγήτρια πληροφορικής του ΓΕΛ Μελίκης.
Το πρόγραμμα eTwinning είναι μια Ευρωπαϊκή Δράση που προωθεί τη συνεργασία μεταξύ σχολείων μέσω της χρήσης των υπολογιστών και του Διαδικτύου. Στόχος της είναι να αποκτήσουν οι μαθητές γνώσεις και ικανότητες σχετικά με την ανάπτυξη μεθοδολογιών για επίλυση προβλημάτων λογικής, τη σχεδίαση και ανάπτυξη ενός παιγνιδιού λογικής, την καλλιέργεια της αλγοριθμικής σκέψης, βελτιώνοντας παράλληλα τις δεξιότητές τους στη ξένη γλώσσα και στη χρήση των υπολογιστών και του Διαδικτύου καθώς και την ικανότητα συνεργασίας και εκπόνησης ομαδικής εργασίας.