13 Μαρ 2017

Διανομή χυμών από το δήμο της Βέροιας

Ο Δήμος Βέροιας και το Ν.Π. ΚΑΠΑ προτίθεται να μοιράσει χυμούς ροδάκινο στους ωφελούμενους των προγραμμάτων :
1. «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ)» και 
2. του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Βέροιας 
για το λόγο αυτό καλεί τους ωφελούμενους των ανωτέρω προγραμμάτων   να προσέλθουν στο κτίριο των παλιών σφαγείων που στεγάζεται το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου (Πρόνοια) , Σταδίου 51,  την Πέμπτη 16-3-2017 και την Παρασκευή 17-3-2017 από τις 09:00 π.μ. έως τις 14:30 μ.μ. για να παραλάβουν  τους χυμούς .
     Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή των χυμών είναι να έχουν οι ωφελούμενοι μαζί τους: το βιβλιάριο κοινωνικής τους ασφάλισης ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Α.Μ.Κ.Α. καθώς και το δελτίο αστυνομικής τους ταυτότητας.
      Αν ο ωφελούμενος δεν δύναται να προσέλθει αυτοπροσώπως στο σημείο διανομής, οι χυμοί δύναται να παραλαμβάνονται από τρίτο πρόσωπο που φέρει εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου υπογραφής ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.