28 Μαρ 2017

Στο "σφυρί" περιουσιακά στοιχεία οφειλετών σε υπό εκκαθάριση τράπεζες


Στο σφυρί περιουσιακά στοιχεία οφειλετών σε υπό εκκαθάριση τράπεζεςΣτο «σφυρί» θα βγάζουν οι υπό εκκαθάριση τράπεζες περιουσιακά στοιχεία οφειλετών τους, εφόσον αυτοί δεν είναι συνεργάσιμοι, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας.
Η Τράπεζα της Ελλάδος αποφάσισε τον «εμπλουτισμό» των επιχειρησιακών σχεδίων των ιδρυμάτων αυτών, ώστε να περιλαμβάνει τις πολιτικές διαχείρισης και εκποίησης των υπό ειδική εκκαθάριση ιδρυμάτων.
Σε περίπτωση μη συνεργάσιμου οφειλέτη, «ο ειδικός εκκαθαριστής οφείλει όπως ενεργήσει άμεσα προς το συμφέρον και την προστασία της ειδικής εκκαθάρισης», σύμφωνα με απόφαση της ΤτΕ.
Η ανακοίνωση της ΤτΕ
Η Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο των κατά νόμο αρμοδιοτήτων της, προέβη σε τροποποιήσεις του κανονιστικού πλαισίου των ειδικών εκκαθαρίσεων, με σκοπό την αποτελεσματικότερη διαχείριση της περιουσίας τους, προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος. Ειδικότερα, με τις κάτωθι τρεις αποφάσεις της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος:
α) Θεσπίζεται η εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας του ν. 4224/2013 από τα υπό ειδική...