13 Φεβ 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΒRAIILE ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ

Η ΈΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ έχοντας ως στόχο την Κοινωνική Προσφορά και την Επιμόρφωση οργανώνει στη Βέροια ταχύρρυθμο  Πρόγραμμα Εκμάθησης της Γραφής των Τυφλών BRAILLE .  Καλούμε Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης να το παρακολουθήσουν.
Προτίθεται να οργανωθούν Τμήματα Εκμάθησης της Γραφής και να γίνεται Πρακτική – Εξάσκηση σε Γραφομηχανές από το μήνα  Φεβρουάριο- Απρίλιο. Στο τέλος του Προγράμματος ακολουθούν εξετάσεις  για την απόκτηση της Πιστοποίησης Επάρκειας της Γραφής.
ΤΙΜΗ: 180€  
Για περισσότερες πληροφορίες:  6946792463