8 Φεβ 2017

ΑΛΑΛΟΥΜ" με τα μπλοκάκια - ΧΑΟΣ και σύγχυση σε εργαζομένους και εργοδότες


Συνεχίζεται το χάος που προκλήθηκε από τις εισφορές στα «μπλοκάκια» με ελεύθερους...
επαγγελματίες, εργαζόμενους και λογιστήρια να βρίσκονται σε νευρική κρίση με τις πληρωμές επί της ουσίας να έχουν παγώσει και το υπουργείο να επιλέγει άλλη μια φορά μεσοβέζικες λύσεις προκαλώντας νέα ερωτήματα, αφού ναι μεν δίνει περίοδο χάριτος δεν αποσαφηνίζει όμως αν τα υπολειπόμενα ποσά ζητηθούν αναδρομικά.

Με βάση τη νέα εγκύκλιο οι εισφορές θα καταβληθούν από τον εργαζόμενο και όχι από τον εργοδότη. Δηλαδή, ο εργαζόμενος με μπλοκάκι θα καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές 9,22% επί του εισοδήματός, 6,67% για την κύρια σύνταξη και σε 2,55% για την υγειονομική περίθαλψη.

Αναλυτικότερα, το υπουργείο σύμφωνα με ανακοίνωσή του, προχωρά σε διορθωτικές κινήσεις λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά προβλήματα που αφορούν τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων με δελτίο παροχής υπηρεσιών-ΔΠΥ («μπλοκάκι»), με γνώμονα πάντα την προστασία των συμφερόντων του κόσμου της εργασίας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, «η καλυμμένη παροχή εξαρτημένης εργασίας από έναν εργαζόμενο που εμφανίζεται ως αυτοαπασχολούμενος, συνιστά παράνομη πρακτική που απαλλάσσει τον εργοδότη από τις υποχρεώσεις που θέτει η εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, εις βάρος των εργαζομένων. Η διάταξη 39 παρ. 9 του ν. 4387/2016 αποσκοπεί στον περιορισμό των συνεπειών αυτής της παράνομης μορφής απασχόλησης στην κοινωνική ασφάλιση».

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, η σχετική εγκύκλιος που δημοσιεύεται σήμερα, προβλέπει τα εξής:

«Σε περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος-εργοδότης δεν υποβάλει ΑΠΔ και ο ΕΦΚΑ ενημερωθεί, μέσω υπεύθυνης δήλωσης από τον εργαζόμενο με ΔΠΥ, τότε ο εργαζόμενος καταβάλλει εισφορές μισθωτού, (δηλαδή 6,67% για κύρια ασφάλιση και 2,55% για υγειονομική περίθαλψη, σύνολο 9,22%), μέχρι την επίλυση της διαφοράς από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. Το διάστημα αυτό, ο εργαζόμενος είναι ασφαλιστικά ενήμερος.

Η διάταξη 39 παρ. 9 του ν. 4387/2016 εφαρμόζεται και στην περίπτωση μισθωτού που εκδίδει παράλληλα ΔΠΥ σε -μέχρι δύο αντισυμβαλλόμενους-εργοδότες. Και εδώ, σε περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος-εργοδότης δεν υποβάλλει ΑΠΔ, ισχύουν, όσα αναφέρονται στο σημείο 1 και ο εργαζόμενος καταβάλλει τις εισφορές που αντιστοιχούν σε μισθωτό»