3 Φεβ 2017

Όλη η αλήθεια για την έλλειψη νερού στη Φυτειά εδώ και δύο μήνες

Θυμωμένοι και αγανακτισμένοι είναι οι κάτοικοι της Φυτειάς που παραβρέθηκαν στη γενική λαϊκή συνέλευση που έγινε στις 26. 1.2017, με την παρουσία του δημάρχου Βέροιας, αντιδημάρχων και κλιμακίου της ΔΕΥΑΒ, από αυτά που ειπώθηκαν από τον πρόεδρο της Τ.Κ. Φυτειάς Νικόλαος Αγγέλου στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας και όσα γράφτηκαν σε μερίδα του τοπικού Τύπου,  για το θέμα της έλλειψης νερού στην περιοχή.
Προς αποκατάσταση της αλήθειας πρέπει να τονιστούν τα εξής:
Πρώτον, αυτοί που πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη στους κατοίκους της Φυτειάς είναι η ΔΕΥΑΒ και ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Φυτείας κ. Νικόλαο Αγγέλου και όχι το αντίθετο, καθώς οι κάτοικοι υπέστησαν επί δύο μήνες μια απίστευτη ταλαιπωρία, με ευθύνη των παραπάνω.
Δεύτερον, η γενική λαϊκή συνέλευση που έγινε στη Φυτειά στις 26/1/2017 δεν ζητήθηκε από τον πρόεδρο κ. Αγγέλου αλλά από τα άλλα δύο μέλη του τοπικού συμβουλίου, Γεώργιο Τζίμπουλα και Γρηγόριο Περηφανόπουλο. 
Τρίτον ο πρόεδρος της Τ.Κ. Φυτειάς υποστήριξε, σε τοπικό συμβούλιο που έγινε πριν τη γενική λαϊκή συνέλευση, ότι επισκέφτηκε ο ίδιος τις πηγές και ότι αυτές έχουν στερέψει τελείως. Το ίδιο υποστήριξε και η ΔΕΑΥΒ, χωρίς όμως να γίνει κανένας έλεγχος στον κεντρικό σωλήνα των πηγών.
Ο έλεγχος του κεντρικού σωλήνα αποφασίστηκε  να γίνει  μετά την συνάντηση όλου του τοπικού συμβουλίου στα γραφεία της  ΔΕΑΥΒ στις 24/1/2017, καθώς οι άλλοι δύο τοπικοί σύμβουλοι της Φυτειάς (Τζίμπουλας – Περηφανόπουλος) από την αρχή πίστευαν ότι οι 6 πηγές  δεν είναι δυνατόν να στερέψουν τελείως.
Η πεποίθησή των δύο τοπικών συμβούλων επιβεβαιώθηκε τις επόμενες μέρες, καθώς έπειτα από επιτόπιο έλεγχο διαπίστωσαν ότι υπήρχε ικανοποιητική ροή νερού από τις πηγές προς το τελευταίο φρεάτιο (περιοχή Κουντούρη) πριν τη δεξαμενή. Αυτή την διαπίστωση ανέφεραν στην ΔΕΥΑΒ και από κοινού την άλλη μέρα βρέθηκε η βλάβη και  αποκαταστάθηκε.
Αυτή είναι όλη η αλήθεια και ο καθένας ας κρίνει ποιος έφταιγε για την ταλαιπωρία των κατοίκων της Φυτειάς εδώ και δύο μήνες.
Τζίμπουλας Γεώργιος
τοπικός σύμβουλος Φυτειάς

Περηφανόπουλος Γρηγόριος
τοπικός σύμβουλος Φυτειάς