25 Φεβ 2017

Πανελλαδικές: Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων
Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας η παράταση της προθεσμίας για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Έτσι, η... 
 
 
 

 
 
 
 
προθεσμία για την υποβολή της εν λόγω αίτησης παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017.

Επίσης, τονίζεται ότι οι υποψήφιοι παλαιοτέρων ετών, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, θα πρέπει προς διευκόλυνσή τους να προσκομίσουν τη Βεβαίωση Πρόσβασης ή Βεβαίωση Συμμετοχής, στην οποία αναγράφεται ο κωδικός αριθμός υποψηφίου.